Needs review

Sairaanhoitajan tehtävänkuva voi vaihdella laajastikin työympäristön ja oman osaamisen ja erikoistumisen mukaan.

Sairaalassa toimimiseen edellytetään yleensä perehtyneisyyttä perioperatiiviseen hoitotyöhön, sillä leikkaussali-, anestesia- ja vuodeosastotyö kuuluvat saumattomasti yhteen.

Vastaanottotoiminnassa sairaanhoitajan työhön kuuluu perehtyneisyyttä eri erikoisaloihin ja niihin liittyviin toimenpiteisiin. Työ voi painottua esimerkiksi asiakasneuvontaan, itsenäisen vastaanoton pitämiseen tai vaikkapa toimenpideavustamiseen.

Laaja-alaisuus ja vahva ammattiosaaminen ovat kuitenkin tehtävän kulmakiviä kaikissa toimintaympäristöissä.