Laakson sairaala, kuntoutusyksikkö

Julkisen terveydenhuollon yhteistyöpisteet

Haetaan alustavalla kartoituksella 2 lääkäriä loppukesäksi ja alkusyksyksi alkaen 1.7-30.9.2018 ja jatkuen 3-6kk alkamisajankohdasta. Työtehtävät ovat palvelukuvauksen mukaisesti yhtä tai useampaa seuraavista: kotihoito, palvelutalojen pysyväisasukkaat, ryhmäkotien pysyväisasukkaat sekä arviointi- ja kuntoutusosastojen asiakkaat.

Ensisijaisesti etsitään geriatrian erikoislääkäriä, mutta vähintään terveyskeskuslääkärin valmiuksia omaavaa, itsenäisen työskentelyn taitavaa lääkäriä. Työskentelyä 5 päivää viikossa virka-aikana. Kysy lisää!

Lisätietoja

Marja Repo

Hae tätä paikkaa!