Needs review

Työterveyshoitajana työskennellessäsi sinulla tulee olla terveydenhoitajan pätevyyden lisäksi suoritettuna työterveyshuollon erikoistumisopinnot.

Työterveyshoitaja vastaa omalta osaltaan Mehiläisen hänelle nimeämien asiakasyritysten työterveyshuollon toteuttamisesta yhteistyössä nimetyn työterveyslääkärin ja työterveyshuollon muiden asiantuntijoiden kanssa. Työ kohdistuu ensisijaisesti nimettyjen asiakasyritysten ja niiden työntekijöiden työterveyshuollon toteuttamiseen.