Needs review

Yksikön terveydenhuollon laaja-alainen huomioinen, kehittäminen, suunnittelu, toteutus ja arviointi yhteistyössä työyhteisön kanssa.

Vastaa terveydenhuollon sisällöstä, prosessista ja raportoimisesta lääketieteelliselle johtajalle/hoitavalle lääkärille sekä lääkehoitotyöstä/lääkehoitosuunnitelman päivityksestä. Huolehtii hoitotyön kokonaisuudesta huomion kiinnittyessä erityisesti psykiatriseen hoitotyöhön ja toimii tiimin jäsenenä sijoitettujen lasten hoidossa. Huolehtii terveyspalveluista (esim. hammashoito, erikoissairaanhoito), hoitopoluista ja jatkohoidosta niin ympärivuorokautisessa hoidossa kuin tukiasumisessakin.

Toimii yhteistyössä vastaavan ohjaajan, työryhmän ja muiden ammattilaisten kanssa kuntoutuksen kaikissa prosesseissa. Osallistuu henkilöstön perehdytykseen, alan opiskelijoiden ohjaukseen ja sen koordinointiin, huolehtii potilasasiakirjojen ja potilasrekisterin hoitamisesta (sis. asiakirjojen säilyttämisen, laatimisen ja arkistoinnin/ henkilöstön koulutus ja perehdytys yksikön osalta).

Koulutus: Sairaanhoitaja (AMK) ja terveydenhoitaja (AMK)