Needs review

Työskentelyn perustana on lasten ja perheiden jatkuvuuden tukeminen, jossa avoin ja läpinäkyvä työskentely lapsen asioissa luo kokonaisvaltaista luottamusta vaikuttaen asiakassuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen.

Ohjaaja osallistuu mm. lapsen hoidon ja kasvatuksen arviointiin, hoidon suunnitelmalliseen rakentamiseen ja toteuttamiseen yhteistyössä tiimin ja muun verkoston kanssa. Hän työskentelee omaohjaajana, tukee lapsen minäkuvan muodostumista, osallistuu lapsen ja perheen tuen ja hoidon hallintaan sekä kasvatuskumppanuuden luomiseen yhdessä vanhempien kanssa. Ohjaaja toteuttaa kasvatustyötä ja kuntoutusta asiakassuunnitelmien pohjalta laadittujen hoito- ja kasvatussuunnitelmien mukaisesti yhteistyössä tiimin kanssa. Lisäksi hänellä on tärkeä rooli elämisen taitojen opettamisessa ja harjoittamisessa yhdessä lasten ja nuorten kanssa.

Koulutus: sosionomi (AMK), sosiaaliohjaaja, sosiaalikasvattaja, yhteisöpedagogi, lähihoitaja, sairaanhoitaja (AMK), nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja, toimintaterapeutti (AMK), fysioterapeutti (AMK)