Petra Vanni

Petra Vanni
Työterveyslääkäri
Mehiläinen Leppävaara
”Tärkein kouluttautumiseen liittyvä tuki on erinomaisen hyvin toimiva tutorlääkärisysteemi.”

Petra Vanni on valmistunut lääkäriksi Turun yliopistosta vuonna 2003. Petra työskenteli noin kymmenen vuoden ajan terveyskeskuslääkärinä. Tuttavan ehdotuksesta Petra päätyi vaihtamaan työpaikkaa ja siirtyi huhtikuussa 2011 työterveyshuollon puolelle Mehiläiseen. Hän toimii nykyään ammatinharjoittajana.

Toimiminen ammatinharjoittajana tuo tärkeää valinnanvapautta. Minulla on kolme pientä lasta, ja tiukka ”nine-to-five” -työskentely ei ole minulle paras mahdollinen. Nyt voin joustaa omissa aikatauluissani tilanteen mukaan”, Petra perustelee.

Petra ihastui Mehiläisessä vallitsevaan aktiiviseen ja dynaamiseen ilmapiiriin sekä työotteeseen. Hän myöntää olleensa pitkään sydämeltään terveyskeskuslääkäri, mutta uusi ja täysin tuntematon työterveysmaailma vei lopulta mennessään.

Tärkeät tutorlääkärit erikoistumisen tukena

Heti alusta saakka Petra koki erikoistumismahdollisuudet hyviksi. Yksi tärkeä kouluttautumiseen liittyvä tuki on toimiva tutorlääkärisysteemi. Viikoittaisilla tapaamisilla oppii teoriatietoa, mutta myös erilaisia näkökulmia. Hän haluaisi toimia tulevaisuudessa itsekin tutorlääkärinä voidakseen omalta osaltaan auttaa aloittelevaa työterveyslääkäriä urallaan eteenpäin.

Petra kertoo saaneensa osallistua moniin hyviin ja välttämättömiin koulutuksiin. Koulutusten myötä on mahdollisuus tutustua Mehiläisen lääkäreihin eri puolilta Suomea. Kuukausittain järjestettäviin koulutustilaisuuksiin voi tarvittaessa osallistua videoyhteyden välityksellä. Osastokokouksissa on koulutusaiheita eri alueilta, ja lääkärikokouksissa käy kouluttajia eri tahoilta. Vastaavat lääkärit välittävät tietoa myös talon ulkopuolisista koulutuksista.

Työ Mehiläisen työterveyshuollossa

Mehiläisessä työterveyshuollossa Petra tuntee tekevänsä töitä tehokkaasti, aktiivisesti ja saavansa asioita aikaan. Työporukka omassa toimipisteessä on ehdottoman tärkeä osa työssä viihtymistä. Ympärillä on elämää ja ihmisiä, ja ammattikuntaa laidasta laitaan. Ihmiset tekevät Mehiläisen.

Jaa