Needs review

Laboratoriohoitajan tehtävänkuvaan kuuluu potilasohjaus sekä toimipisteessä tehtävien näytteiden ottaminen ja käsittely sekä laboratoriotutkimusten tekeminen.

Tutkimusvalikoima on laaja. Mehiläisessä on oma analyysilaboratorio Töölön toimipisteessä, jossa suuri osa näytteistä analysoidaan. Tutkimusten luotettavuuden arviointi sekä laadunseuranta kuuluvat myös jokaisen laboratoriohoitajan työhön.

Laboratoriossa tehdään monipuolista näytteenottoa, veri-, erite- ja gynekologiset näytteet. Lisäksi tehdään ihotestejä sekä kliinisen fysiologian ja neurofysiologian tutkimuksia.