Needs review

Extranet-palveluun kirjaudutaan Y-tunnuksella ja Mehiläisen asiakasnumerolla, joka löytyy esimerkiksi Mehiläisen laskuista. Palvelun kautta Mehiläisen työterveyspalveluiden tietojärjestelmään voi helposti lisätä tai poistaa työntekijän, jonka sosiaaliturvatunnus on tiedossa. Extranetistä ei voi nähdä henkilöstön tai yrityksen tietoja.

Palveluun kirjataan Mehiläisen työterveyspalveluiden ulkopuolella kirjoitetut sairauslomat, jos sairauslomatodistuksen tuonut työntekijä ei ole sitä erityisesti kieltänyt. Mehiläisessä tehdyt työterveyspalveluiden ulkopuoliset lääkärikäynnit eivät siirry automaattisesti työterveyden tietojärjestelmään, minkä vuoksi myös Mehiläisessä kirjoitetut sairauslomat kirjataan Extranetin kautta, mikäli sairaustodistuksessa ei ole työnantajatietoja. Kaikkien sairauslomien kirjaaminen mahdollistaa Mehiläisen TYÖkuntoon-mallin mukaisen toiminnan, johon sisältyy yhteydenpito sairausloman aikana sekä turvallisen työhön paluun suunnittelu yhteistyössä esimiehen kanssa.