- Valmennuksen saanut esimies osaa myös käyttää apunaan työterveyshuollon asiantuntemusta, johtava työterveyslääkäri Kari-Pekka Martimo sanoo.Sairauslomat koetaan yrityksissä ongelmallisina. Niihin liittyy runsaasti taloudellisia, tuotannollisia ja inhimillisiä vaikutuksia. Mehiläisen TYÖkuntoon-esimiesvalmennuksen tavoitteena on sairauspoissaolojen vähentäminen.

- Esimiehiä on koulutettu koko työterveyshuollon olemassaoloajan. Uutta on Mehiläisen TYÖkuntoon-valmennuskokonaisuus, jossa lääkärin ohella toimivat työterveyshoitaja ja -psykologi sekä työfysioterapeutti, johtava työterveyslääkäri Kari-Pekka Martimo sanoo.

- Valmennustoimintamme liikkuu työterveyshuollon ja työpaikan rajapinnassa. Tavoitteena on tukea esimiehiä, jotta he tietäisivät, miten tulisi menetellä eri tilanteissa. Miten tulisi ottaa vastaan sairauslomatodistus, mitä tehdä sairausloman aikana tai miten toimia työntekijän palatessa sairauslomalta takaisin töihin. Eräs valmennuksessa esille tuleva seikka on myös se, miten esimies voi auttaa työntekijää tämän työhön liittyvissä ongelmissa, jottei sairausloma olisi ainoa vaihtoehto.

- Sairauspoissaolojen tehokasta ennaltaehkäisyä on ottaa työssä onnistumista haittaavat asiat käsittelyyn jo varhaisessa vaiheessa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi työntekijän terveydentilaan, yksityiselämään tai työvälineisiin sekä työnjakoon liittyvät kysymykset.

- Uutena mahdollisuutena ja vaihtoehtona sairauslomalle on osasairauspäiväraha. Tämä tarkoittaa sitä, että sen jälkeen, kun henkilö on ollut vähintään kaksi viikkoa sairauslomalla, hän voi lyhentää työaikaansa ja palata töihin 40-60-prosenttisesti. Työaikaa lyhennetään joko työpäivän tai -viikon tasolla. Työnantaja jatkaa normaalia palkanmaksua, kuten sairauslomalla olevalle. Kela maksaa puolet sairauspäivärahan suuruisesta korvauksesta suoraan työnantajalle, Kari-Pekka Martimo sanoo.

Jaa