Toimitusjohtaja Matti BergendahlMehiläinen on Taloustutkimuksen tuoreen, riippumattoman Kansallisen yritysmielikuvatutkimuksen mukaan Suomen tunnetuin lääkärikeskus. Lisäksi Mehiläinen saa tutkimuksessa toimialan parhaan yleisarvosanan. Yksityisiä lääkärikeskus-, työterveys- ja sairaalapalveluita tarjoava Mehiläinen on tänä päivänä myös paljon muuta. Toimimme laaja-alaisesti kuntien ja sairaanhoitopiirien osaavana ja luotettavana kumppanina terveys- ja sosiaalipalveluissa.

Tarjoamme terveys- ja sosiaalipalveluita niin yksityishenkilöille, yrityksille, kunnille kuin sairaanhoitopiireillekin. Lääkärissäkäyntejä Mehiläinen-konsernissa oli viime vuonna 1.4 miljoonaa. Lisäksi, Mehiläinen on tänään yksi Suomen suurimmista yksityisistä lastensuojelun sijaishuollon palveluntuottajista, ja olemme myös suurin yksityinen toimija mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa.

Keskustelu kuntien ja sairaanhoitopiirien sosiaali- ja terveyspalveluiden kilpailuttamisesta ja ulkoistuksista käy vilkkaana. Mehiläinen osallistuu aktiivisesti palvelujen tuottamista koskeviin kilpailutuksiin. Valtakunnallisena toimijana meillä on mittavaa osaamista ja resursseja auttaa kuntia ja kaupunkeja tuottamaan sosiaali- ja terveyspalveluita asukkailleen kustannuksiltaan läpinäkyvästi ja laadukkaasti. Käymme mielellämme avointa keskustelua niin kuntalaisten kuin päättäjienkin kanssa sosiaali- ja terveyspalveluiden organisoinnista.

Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuolto tarvitsee muutosta selviytyäkseen tulevaisuuden haasteista. Toimintaa tulee organisoida ja vastuuttaa uudelleen. On pyrittävä julkisen ja yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon parhaaseen mahdolliseen yhteistyöhön, jossa asiakas voi hyödyntää valitsemaansa vaihtoehtoa. Palvelusetelien käytön yleistyminen on askel tähän suuntaan.

Mehiläinen on ollut osa suomalaista terveydenhuoltoa jo yli sadan vuoden ajan. Kiitämme teitä, hyvät asiakkaamme, saamastamme positiivisesta palautteesta! Olemme jatkossakin mukana kehittämässä suomalaista sosiaali- ja terveyspalveluita, ja hyvinvointiyhteiskuntaa. Mehiläinen tarjoaa sinulle vaihtoehdon!

Jaa