Liiketoimintajohtaja Kai VesterinenOlemme kaikki saaneet kokea poikkeuksellisen aurinkoisen ja lämpimän kesän. Kesän lopulla osassa maatamme esiintyi ikäviä ja vähemmän tavallisia syöksyvirtauksia, tuoden joillekin alueille mukanaan merkittäviä tuhoja ja kaaostakin.

Tätä kirjoittaessani siteeraa valtakuntamme johtava talouslehti kansainvälistä tutkimuslaitosta, joka ennustaa, että työelämäkin on muuttumassa seuraavan vuosikymmenen aikana entistä kaoottisempaan suuntaan.

Ennusteen mukaan työssä on jatkossa vähemmän rutiineja. Analyyttisen ja interaktiivisen työn merkitys kasvaa ja työelämässä oppimisen, myymisen, joukkuepelin ja johtamisen taidot nousevat aikaisempaakin arvostetummiksi.

Monimuotoinen tiimityöskentely on toinen keskeinen ennustettu muutos. Yksilösuoritusten merkitys vähenee ja syntyy uudenlainen tiimityön muoto, parveileminen. Kun perinteiset tiimit muodostuvat toisensa suhteellisen hyvin tuntevista ihmisistä, muotoutuvat monimuotoiset tiimit nopeasti, silloin kun ongelman kimppuun hyökätään, ja taas erkanevat.

Tulevaisuudessa meidän on siis opittava yhä paremmin liikkumaan ja kommunikoimaan erilaisissa, paitsi ammatillisissa, myös henkilökohtaisissa ja sosiaalisissa verkostoissa ja hyödyntämään omia heikkoja ja vahvoja linkkejämme. Työtä tullaan tekemään yhä useammin 24 tuntia vuorokaudessa, seitsemänä päivänä viikossa ja työpaikat muuttuvat virtuaalisemmiksi, jatkaa tutkimuslaitos ennusteessaan.

Minusta tuntuu, että meillä Mehiläisessä on jo pitkään tehty antoisaa ja monimuotoista tiimityöskentelyä. Satavuotias yrityksemme elää uutta nuoruutta. Parempaan asiakaspalveluun tähtääviä hankkeita on menossa useita, potilasturvallisuusasiat ovat nousseet entistäkin tärkeämpään rooliin, ympäristöasiat ja sidosryhmäyhteistyö koetaan myös meillä tärkeänä osana yhteiskuntavastuuta, muutamia esimerkkejä mainitakseni.

Laadukkaiden, helposti saavutettavien terveyspalveluiden tuottaminen on kuitenkin edelleen meidän perustehtävämme. Kun olen nähnyt työtovereissani kaikilla tasoilla ennusteen mukaan tulevaisuudessa arvostettavia ominaisuuksia jo nyt, olen vakuuttunut, että olemme oikealla tiellä ja hyvässä vauhdissa.

Arkinen toimintaympäristömme on jo nyt jatkuvassa muutoksessa. Meiltä kaikilta odotetaan kykyä sopeutua muutokseen ja myös omalta osaltamme johtaa muutosta sekä antaa itsestämme paras mahdollinen panos.

Tämä edellyttää sitä, että terveytemme on kunnossa ja kaiken kiireen ja kaaoksen keskellä muistamme antaa aikaa terveydelle ja aikaa itsellemme.

Hyvää loppuvuotta 2010 kaikille lukijoille,

Kai Vesterinen
Liiketoimintajohtaja
Mehiläinen Oy

Jaa