Mehiläisen yrityskuvaa on aina leimannut korkea laatutaso ja nyt toiminnan laatu on arvioitu myös kolmannen osapuolen toimesta. Pääkaupunkiseudun ja Lounais-Suomen toimipisteet vastaanottavat SFS-Inspecta Sertifioinnin sertifikaatin 20.05.2005 osoituksena siitä, että Mehiläisen palvelu täyttää ISO 9001:2000 standardit asiakas- ja lainsäädäntövaatimuksineen.

Mehiläinen suoriutui erinomaisin arvosanoin sertifiointiauditoinneista. Loppuraportissaan auditoijat kuvasivat Mehiläisen toimintaa seuraavasti: "Laatutyö ja jatkuvan parantamisen periaate ovat keskeisessä asemassa Mehiläisessä. Kehittäminen on ollut systemaattista, ja henkilöstö on toimintaan sitoutunutta. Työilmapiiri on myönteinen ja henkilöstö on selvästi ylpeä työpaikastaan ja kuulumisestaan Mehiläiseen. Erityisesti kiitetään viime vuosien systemaattista laatutyötä, joka on tuonut myös johtamiseen selkeää tavoitteellisuutta, läpinäkyvyyttä ja henkilöstönäkökulman huomioonottamista."

Sertifiointiarvioinnin tavoitteena on saada riittävää näyttöä siitä, että yrityksen toiminta vastaa sekä sen omia palvelukuvauksia että standardin vaatimuksia. Auditoinnin kohteena oli kahdeksan toimipistettä sisältäen lääkärikeskus-, työterveys- ja sairaalatoiminnan sekä lisäksi konsernin johto ja tukipalvelut.

Arvioinnin laajuuteen sekä Mehiläisen kehitysvaiheeseen nähden saatujen poikkeamien lukumäärä ja taso ovat hyvin alhaisia. Mehiläiselle annettiin 10 lievää poikkeamaa yksittäisistä puutteista menettelytavoissa. Poikkeamien korjausehdotukset lähetettiin kuukauden sisällä SFS:ään. Lisäksi auditoijat antoivat yhden vakavan poikkeaman siitä, että yhden toiminnon kaikista käytännöistä ja niiden toimivuudesta ei auditointitilanteessa saatu näyttöä. Toiminta on uudelleenarvioitu maaliskuun lopulla ilman poikkeamia.

Seuranta-auditoinnit

Seuranta-auditoinnit tullaan Mehiläisessä toteuttamaan puolen vuoden välein niin, että koko sertifioitu järjestelmä tulee arvioiduksi kerran kolmessa vuodessa. Tavoitteena on, että pääkaupunkiseudun ja Lounais-Suomen tulevien seuranta-auditointien yhteydessä auditoidaan myös ne toimipisteet, jotka nyt ovat sertifioinnin ulkopuolella, sitä mukaa kuin saavat laatutyönsä suoritettua. Käytännössä tämä tarkoittaa noin 2-3 toimipistettä ensi syksynä ja loput vuoden 2006 aikana.

Laatujärjestelmä ja siihen liittyvät prosessikuvaukset ja ohjeistukset ovat jo tällä hetkellä kaikkien toimipisteiden käytössä. Niiden käyttöönotto kokonaisuudessaan edellyttää vielä oman sisäänajonsa.

Kehittäminen jatkuu

Laatusertifikaatti on osoitus onnistuneesta, pitkäjänteisestä kehittämistyöstä. Laatutyön seuraava vaihe on jo käynnistynyt. Tavoitteena on yhä toimivampi työväline lääkäreiden ja henkilöstön kannalta, mutta myös entistä parempi asiakastyytyväisyys. Tieto asiakkaiden saamista palvelukokemuksista on meille ensiarvoisen tärkeätä. Mehiläisen vahva brändi edellyttää jatkuvaa osaamisen ja palvelun kehittämistä. Asiakkaat voivat omalta osaltaan vaikuttaa palveluiden kehittämiseen mm. palautteita antamalla. Sertifikaatti takaa, että palautteet käsitellään kehittämistyön pohjana.

Jaa