Etsimme potilaita kansainväliseen kliiniseen lääketutkimukseen, jossa tutkitaan kahden lääkkeen yhdistelmän tehoa masennuksen hoidossa henkilöillä, jotka eivät ole riittävästi hyötyneet nykyisen masennusjakson aikana käyttämästään lääkkeestä.

Voitte osallistua tutkimukseen, jos:

 • olette 18-65-vuotias
 • kärsitte masennuksesta
 • käytätte tällä hetkellä jotain SSRI-ryhmän masennuslääkettä, jonka teho mielestänne on riittämätön
 • ette ole raskaana ettekä imetä
 • ette sairasta muuta mielenterveyden häiriötä kuin masennusta
 • ette käytä liikaa alkoholia

Masennuksen oireita ovat:

 • mielialan lasku, mielihyvän ja kiinnostuksen väheneminen
 • unihäiriöt, väsymys
 • keskittymiskyvyn ja muistin huononeminen
 • aloitekyvyn ja toimintatarmon väheneminen, esim. harrastuksissa, sosiaalisessa elämässä tai kotiaskareissa
 • toivottomuus, päätöksentekovaikeus
 • arvottomuuden tai syyllisyyden tunne
 • fyysiset oireet, lihasjännitys, painon tunne, vatsaärsytys
 • ruokahalun muutokset

Tutkimus kestää enintään 12 viikkoa ja sisältää 7 tutkimuskäyntiä. Tutkimus ja siihen kuuluvat vastaanottokäynnit ovat tutkittavalle maksuttomia. Tutkimus alkaa huhtikuussa 2016.

Suomessa tutkimuksesta vastaavana tutkijana toimii dosentti Antti Ahokas, Lääkärikeskus Mehiläinen, Helsinki.

Helsingissä tutkijoina toimivat psykiatrian erikoislääkärit  Antti Ahokas ja Roope Raassina, Lääkärikeskus Mehiläinen Töölö.

Jos olette kiinnostunut osallistumaan tutkimukseen, voitte ottaa yhteyttä  kirjoittamalla sähköpostiin: antti.ahokas(at)mehilainen.fi.

Jaa