- Lyhytterapia on selvästi ehkäissyt mielenterveydellisistä syistä tapahtuvaa työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä, Eeva-Liisa Putkinen sanoo.Mehiläisen psykoterapiapalvelun lyhytterapia käynnistyi Helsingin yliopistossa vuonna 2004. Silloin masennuksen huomattiin aiheuttavan yhä enemmän sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisiä.

- Masennus on yleistyvä trendi koko yhteiskunnassa. Pääsy hoitoon on sen sijaan hankalaa, etenkin julkisessa terveydenhuollossa. Niinpä Helsingin yliopiston työntekijöille on haluttu tarvittaessa tarjota mahdollisuus lyhytterapiaan, mikä tarkoittaa 10 - 12 työskentelykertaa psykologin kanssa. On kuitenkin huomattava, ettei mielenterveysongelmia ole meillä sen enempää kuin muuallakaan, Helsingin yliopiston hallinnollinen ylilääkäri Eeva-Liisa Putkinen sanoo.      

Helsingin yliopisto on Mehiläisen työterveyspalveluiden asiakas, ja sen henkilöstö koostuu 8 000 työntekijästä.

- Kun metalliteollisuudessa tiettävästi tarvittaessa tarjotaan hitsareille olkaleikkausmahdollisuutta, masennuksen hoito yliopistollisessa työssä voi hyvinkin olla tähän rinnastettavissa.

Hyviä tuloksia

- Pääosin lyhytterapian ansiosta mielenterveydellisten syiden osuus työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisissä on vähentynyt meillä 2000-luvun alun 40 - 50 prosentista nykyiseen 30 prosenttiin. Kysymys on luonnollisesti taloudellisesta säästöstäkin, Eeva-Liisa Putkinen sanoo.

- Myös ammatillinen kuntoutus pitkiltä sairauslomilta palaaville vaikuttanee tähän.

Lyhytterapiaan pääsy edellyttää työterveyslääkärin lähetettä työterveyspsykologille. Mikäli työterveyspsykologin arvion mukaan työkyky on masennuksen takia uhattuna tai kysymyksessä on työperäinen vaiva, yliopiston korvaaman lyhytterapian edellytykset täyttyvät.

- Syksyllä tarkoituksena on muodostaa myös ensimmäinen lyhytterapiaryhmä. Olemme tyytyväisiä Mehiläisen toimintaan, ja olen sitä mieltä, että vastaavanlaisia terapioita olisi hyvä olla enemmänkin tarjolla työkyvyttömyyden uhatessa, Eeva-Liisa Putkinen sanoo.

Masennusta kannattaa ehkäistä

- Mikäli työpaikoilla esiintyviin ongelmiin puututtaisiin ajoissa, tuloksenteko paranisi ja työkyvyttömyyseläkkeitäkin olisi vähemmän. Esimerkiksi masennusta voidaan torjua lyhytterapialla, Mehiläisen johtava työpsykologi Aku Kopakkala sanoo.

Masennusta laukaisevina tekijöinä kuvataan neljä ongelma-aluetta, joita ovat suru, ihmissuhteisiin liittyvät rooliristiriidat, roolinmuutos sekä yksinäisen ihmisen kontaktien vähäisyys. Varsin usein työolosuhteet kytkeytyvät tiiviisti masennuksen ilmenemiseen.

Interpersoonallinen psykoterapia (IPT) on masennuksen hoitoon kehitetty lyhytkestoinen terapiamuoto, jonka avulla pyritään auttamaan ilmenneiden pulmien ratkaisussa.

- Määrävälein tarkastellaan, miten asiat edistyvät, ja ihmisiä kannustetaan 'oman elämänsä tekijöiksi'. Terapeutin on pidettävä mielessä myös masennuksen uusiutumisriski, Mehiläisen johtava työpsykologi Aku Kopakkala kertoo.

- Terapiaan kuuluvien psykologitapaamisten lisäksi tulevat seuranta ja neuvonta. Tuemme aktiivisesti koko työyhteisöä. Usein terapiaa toteutetaan myös ryhmässä.

- Mehiläisellä on koko valtakunnan kattava malli, jolla terveystarkastusten yhteydessä diagnosoidaan masennus ja löytyneet tapaukset hoidetaan, Aku Kopakkala sanoo.

Jaa