Needs review

Sairaala Peippo tarjoaa ammattitaitoista ja kiireetöntä lastenpsykiatrista hoitoa.Lastenpsykiatrinen Sairaala Peippo on Suomessa ensimmäinen yksityinen lastenpsykiatrinen sairaala. Potilaspaikkoja 7-14 -vuotiaille on sairaalassa 8, ja toiminta on käynnistynyt kesäkuun 2009 alussa.

Hoito- ja tutkimusjaksoja

Sairaala tarjoaa pääasiassa pidempiaikaisia lastenpsykiatrisia hoitojaksoja, intervallijaksoja sekä lisäksi kahdeksan viikon tutkimusjaksoja. Jakson jälkeen tarjoamme jälkipolikliinisia käyntejä. Peipossa toteutetaan kiireetöntä lastenpsykiatrista hoitoa. Hoitosuhteen alkaminen edellyttää lääkärin lähetettä ja maksusitoumusta kunnalta, vakuutusyhtiöltä tai sairaanhoitopiiriltä.

Henkilökunta koostuu lasten ja nuortenpsykiatrian erikoislääkäristä, sosiaaliohjaajasta, 12 sairaanhoitajasta, lähihoitajasta, psykologista ja fysioterapeutista. Osastolla tehdään lapsen yksilöarvio ja perhe- ja koulutilanteen arviot sekä laaditaan hoitosuunnitelma, jota lähdetään toteuttamaan. Osaston hoitohenkilökunta on MAPA-koulutettu ( Management of Actual or Potential Aggression/Väkivallan ennaltaehkäisy ja turvallinen hoito).

Fyysiset puitteet

Sairaala sijaitsee Hyvinkäällä samalla tontilla lastenpsykiatriseen hoitoon ja kuntoutukseen erikoistuneen lastensuojeluyksikkö Mehiläinen Peiponpesän kanssa. Toimipisteet hyödyntävät toistensa osaamisalueita. Sairaalan kanssa samassa rakennuksessa toimii koulu. Lasten opetuksesta vastaa Hyvinkään koulutoimi.