Mehiläisen vuosikatsaus

Lapsilla esiintyy välillä ns. viattomia kiputiloja lonkan ja lantion alueella. Näissä niin kuin monissa muissakin asioissa vanhempien huolellinen haastattelu ja lapsen huolellinen tutkimus ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Lapsilla voi olla lonkan alueella kasvuhäiriöitä, joista tavallisimpia ovat nuoremmilla lapsilla Legg-Perthes-Calvé -tauti ja vanhemmilla lapsilla reisiluun kasvulevyn luiskahdus (caput epifyseolyysi). Nämä molemmat taudit vaativat yleensä leikkaushoitoa ja seurantaa koko kasvukauden ajan.

Lonkkaluksaatio

Synnynnäinen lonkkaluksaatio on synnynnäisistä nivelongelmista tavallisin. Ennen vastasyntyneiden hoidon vakiintumista se oli CP-vammojen jälkeen tavallisin lapsen liikkumistasoa alentava tekijä ja lapsen invaliditeetin aiheuttaja. Tätä taustaa vasten on ymmärrettävää, että vastasyntyneellä diagnostiikka ja oikein toteutettu hoito ovat hyvin tärkeitä.

Lapsen lonkkakipu - koska lääkäriin?

Jos lonkkakipu on jatkuvaa, sitä kannattaa näyttää asiantuntijalle. Lasten ortopedit ovat apuna lapsen lonkkiin liittyvissä kivuissa ja vaivoissa. Voit varata ajan suoraan ortopedille tai keskustella ensin esimerkiksi lasta hoitavan pediatrin kanssa. Vaivat kannattaa hoitaa asiantuntijalla, joka osaa ottaa huomioon lapsen kehityksen, kasvun ja motoriikan. Mehiläiseltä löytyy myös fysioterapeutteja, jotka tuntevat lapsen kehitykseen liittyvät erikoisnäkökulmat.

Jaa