Lapsettomuushoidot yli 38-vuotiaille

Mehiläinen Felicitas on ottanut käyttöön uuden, yli 38-vuotiaille tarkoitetun hoitomuodon. Hoidolla on tutkimuksissa saatu aikaan kaksinkertaisesti raskauksia aikaisempaan verrattuna, ja keskenmenoriski on ollut aikaisempaa alhaisempi.

Naisen hedelmällisyyden kehitys

Naisen hedelmällisyys laskee jo varhain, ja 35-ikävuoden jälkeen raskaaksi tuleminen vaikeutuu, jolloin riski jäädä lapsettomaksi kasvaa. Lapsettomuushoidoillakin onnistumisen todennäköisyys laskee jyrkästi 40 ikävuoden jälkeen.

Naisen ikääntyessä tapahtuva hedelmällisyyden lasku johtuu pääasiassa munasolujen vanhenemisesta, niiden varastojen pienenemisestä sekä eräistä hormonimuutoksista, jotka heikentävät munasolujen laatua. Osittain tilanne johtuu myös siitä, että osa munasolujen laatua ylläpitävistä elimistön suojamekanismeista heikentyy naisen iän karttuessa.

Uusi lapsettomuushoitomenetelmä yli 38-vuotiaille

Aikaisemmin tulosten parantamiseksi IVF-hoidon stimulaatiossa käytettiin suuria lääkeannoksia, jonka tavoitteena oli saada enemmän munasoluja ja siten parantaa todennäköisyyttä raskauden alkamiselle. Kuitenkin varsinkin yli 42-vuotiaiden hoitotulokset olivat vaatimattomampia: raskausprosentti 43-vuotiailla jäi alle 10 % ja 44-vuotiailla alle 5 %.

Uuden lapsettomuushoidon edut

Uudella hoitomuodolla on monia etuja.

  • hoitotulokset jopa kaksinkertaiset heikon ennusteen potilailla
  • keskenmenoriski tässä ryhmässä pienempi
  • hoitomuoto on erittäin turvallinen. IVF-stimulaation riskinä aikaisemmin esiintynyttä munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymää ei synny tällä hoitomuodolla lainkaan.
  • Kokonaiskustannukset ovat tällä hoitomenetelmällä merkittävästi pienemmät kuin tavanomaisella IVF-stimulaatiolla

Asiantuntijat ja toimipisteet

Sirpa Eviö
LT, Naistentautien ja synnytysten el, gyn.endokrin
Henriikka Henttu
LL, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri
Kati Härkönen
LT, naistentautien ja synn.erikoislääkäri
9.4
Tarja Olkinuora
LT, naistentautien ja synn. erikoislääkäri
9.9