Lähihoitaja, ikääntyneiden palvelut

Ikääntyneiden palveluissa lähihoitajan työ on ensisijaisesti ikääntyneiden toimintakyvyn ja omatoimisuuden tukemista sekä perus- ja sairaanhoitoa.

Lähihoitaja auttaa asukkaita päivittäisissä toiminnoissa, tukee ikääntyneiden voimavaroja etsimällä heille sopivia toiminnan muotoja ja tarvittaessa avustaa yhteydenpidossa omaisiin ja ystäviin. Työhön kuuluu myös apuvälineiden käytön ohjausta ja opastusta.

Hyvät vuorovaikutustaidot, halu kehittää ikääntyneiden hoitotyötä sekä kyky reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin ovat tärkeitä lähihoitajan osaamisalueita kaikissa ikääntyneiden palveluissa.