Lotta Mankonen

Psykoterapeutti, työnohjaaja, coach

Tervetuloa vastaanotolleni! Tarjoan seuraavia palveluja niin yksilöille kuin yrityksillekin:

 • Psykoterapia (kela-oikeudet: yksilöpsykoterapia ja vanhempien ohjaus)
 • Työnohjaus
 • Coaching

Viitekehykseni on ratkaisukeskeinen, ja työskentelen voimavarakeskeisellä otteella. Toteutan vastaanotot yksilötyöskentelynä. Käyttämistäni menetelmistä löydät lisätietoa www.medimental.fi -kotisivultani.

Olen koulutukseltani mm. psykoterapeutti, valtiotieteiden maisteri, sosiologi, sosiaalitieteiden, terveydenhoidon ja sairaanhoidon opettaja, ammatillinen opettaja, terveydenhoitaja sekä leikkaus-anestesiahoitoon suuntautunut sairaanhoitaja. Lisäksi olen suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon JET (painopistealueina: henkilöstöjohtaminen ja työhyvinvoinnin johtaminen) sekä opetushallinnon tutkinnon. Työkokemustaustaa minulla on psykoterapiasta ja mielenterveystyöstä, opettamisesta ja kouluttamisesta (terveys- ja sosiaalialalta, korkeakouluista ja vapaasta sivistystyöstä), johtamisesta ja esimiestyöstä sekä suunnittelu- ja kehittämistyöstä. Lisäksi minulla on monipuolisesti työkokemusta sairaaloista, avoterveydenhuollosta ja sosiaalialan hoitolaitoksista. Työskentely sekä julkisella että yksityisellä sektorilla on minulle tuttua, ja toimin myös yrittäjänä. Mielenkiinnon kohteita psykoterapiassa mm.

 • sosiaalisten tilanteiden pelko
 • neuropsykiatriset häiriöt
 • elintapamuutosprosessi, kokonaisterveyden edistäminen
 • painonhallinta ja bulimia
 • ammatinvalinta, ammatinvaihdon tarve ja uraohjaus
 • opiskeluun liittyvät ongelmat ja stressioireilu
 • fyysiseen sairastumiseen sopeutuminen
 • elämäntilanteiden muutokset (lapsiperheen haasteet, eläkkeelle siirtymiseen sopeutuminen)
 • tulevaisuuden hahmottelu
 • työssäjaksaminen, työhyvinvointi
 • elämänfilosofinen ja yhteiskuntafilosofinen pohdinta
 • unettomuuden lääkkeetön hoito
 • itsetunto-ongelmat ja itsetunnon vahvistaminen

Hinnoittelu:

Psykoterapia 95 € / 45 min.

Työnohjaus 126 € / 45 min. (esim. terveydenhuollon ja opetusalan ammattilaiset)

Työnohjaus 166 € / 60 min.

Coaching (esimiestyötä ja johtamista tukeva) 200 € / 60 min., 250 € / 75 min.

Tarkemmat tiedot: www.medimental.fi

Vastaan mielelläni lisäkysymyksiin: lotta.mankonen@medimental.fi

Ajanvarausohje

Aikojen peruutukset viimeistään 48 tuntia ennen vastaanottoa. Peruuttamattomasta ajasta laskutetaan vastaanottohinta täysimääräisesti.

Kiinnostuksen kohteet

 • Työnohjaus
 • Psykoterapia

Kielitaito

  Toimipisteet

  Mehiläinen Kaarina
  Pyhän Katariinantie 9
  010 414 00*
  Ajanvaraus
  010 414 0112*
  Vaihde