Susanne Ekborg

Työterveyspsykologi

Tervetuloa vastaanotolleni Joensuuhun!

Kaikki vastaanottoni tarjolla myös etänä.

Vastaanotolla tyypillisiä aihealueita ovat mm. psyykkiset kuormitustekijät, kuten ahdistuneisuus, uniongelmat, itsekriittisyys ja riittämättömyys, elämänvaiheet, muutokset ja kriisitilanteet sekä työssä jaksaminen, työtä koskevat muutokset ja ihmissuhteet. Voit hakeutua vastaanotolle, minkä tahansa arkeasi haastavan kysymyksen kanssa. Keskustelu ja asian työstäminen psykologin kanssa voi auttaa korjaamaan tilannetta tai estää sitä pahenemasta. Työkokemusta minulla on työterveydestä sekä eri ikäisten lasten ja aikuisten kanssa työskentelystä.

Psykologiassa minulle tärkeitä ovat esimerkiksi elämänkulkuun ja ihmissuhteisiin sekä terveyspsykologiaan liittyvät näkökulmat. Esimerkiksi työhyvinvointi ei mielestäni ole muusta hyvinvoinnista ja elämänhallinnasta erillinen saareke, vaan elämässä erilaiset elämänkululliset, ajalliset ja ympäristöön sitoutuneet juonteet kytkeytyvät vyyhdeksi, jotka eritasoisesti kuormittavat tai voimaannuttavat ihmistä. Minulle tärkeitä arvoja ovat hyvinvointi, psykologinen kasvu, tasavertaisuus ja moninaisuuden kunnioittaminen. Psykologin työssä minulle tärkeää on psykologisen joustavuuden rakentaminen, selviytyminen elämän haasteista, omien vahvuuksien oivaltaminen ja niihin luottaminen sekä post-traumaattinen kasvu.

Moniäänisyys ja kaikkien dialogin äänten kuulluksi tulemisella on eheyttävä vaikutus. Kokemukseni mukaan validoiva nähdyksi ja kuulluksi tulemisen kokemus on portti hankalienkin asioiden kohtaamiseen ja antaa rohkeutta aidosti lisätä itsetuntemusta, tunnistaa vahvuuksia ja voimavaroja sekä hyötyä niistä, vahvistaa toimijuutta ja mahdollistaa näin yksilötasolla tarpeellista muutosta tukevia käyttäytymispäätöksiä ja taitoharjoittelua.

Yhteistyösuhteessa asiakkaaseen koen erityisen mielekkääksi yhteisen oivalluksen synnyttämisen. Psykologina käytän esimerkiksi kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä (KKT, HOT), taitoharjoittelua, myötätuntokeskeisyyttä sekä mentalisaatioperustaista työskentelyä. Työskentelyssäni suosin ratkaisukeskeisyyden lisäksi avointa dialogia, ääneen pohtimista, dialektisuutta ja rakentavaa myötäelävää vuorovaikutusta.

Omaa arkeani rikastuttaa perheen ja työn ohella crossfit-harrastus ja omavaraistelu kaupunkiolosuhteissa.

Tervetuloa vastaanotolle!Ajanvarausohje:

Varattu aika on sitova. Kaikki aikani tarjolla myös etänä. Peruutus tulee tehdä edelliseen päivään klo 20 mennessä. Peruuttamattomasta ajasta tai samana päivänä peruutetusta ajasta veloitetaan käyttämättä jäänyt aika.


Erikoisalat ja erityispätevyydet

  • Työterveyspsykologi

Tutkinnot

  • Psykologi