Sari Manninen

Toimintaterapeutti

Olen työskennellyt pitkään lasten, nuorten ja heidän perheidensä parissa, aiemmin koulumaailmassa ja toimintaterapeuttina useamman vuoden ajan lasten ja nuorten psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa, jossa asiakkainani oli myös nuoria aikuisia.

Kokemusta minulla on käyttäytymisen ja tunne- ja itsesäätelyn haasteiden sekä neuropsykiatristen oireiden ja masennus- ja ahdistusoireilun kuntoutuksesta. Nämä ovat osa-alueita, joista olen hankkinut täydennyskoulutusta ja haluan myös oppia jatkuvasti lisää. Viimeisimpänä olen käynyt Cool Kids-menetelmäkoulutuksen. Cool Kids on kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan perustuva ahdistuksen hoito-ohjelma lapsille ja nuorille.

Pidän ensisijaisen tärkeänä luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen ja kohtaamisen merkitystä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa työskennellessäni. Asiakkaan vahvuuksien huomioiminen ja hyödyntäminen sekä ympäristön huomioiminen ja tarvittaessa mukauttaminen ovat tärkeitä tekijöitä, jotta asiakkaan osallistuminen hänelle merkityksellisiin ja mielekkäisiin toimintoihin mahdollistuu.

Kielitaito

  • suomi, työkieli

Toimipisteet

Mehiläinen Terapiaklinikka Oulu
Uusikatu 53
Puhelin, Ajanvaraus050 449 7739Hinta 0,084 €/min