Sadije Gashi Muzaqi

Therapist

Jag jobbar med alla åldersgrupper från barn och äldre och även med alla typer av psykiska eller fysiska hinder. Mina erfarenheter är goda inom rehabilitering och habilitering samt arbete med demens och alzheimers. Jag är öppen för att genomföra terapier både individuellt och grupp. Som arbetsterapeut fokuserar mitt arbete på både fysiska och psykiska hinder eller sjukdomar som begränsar individers rörelseförmåga samt självförtroende. Jag lär ut både nya sätt att utföra dagliga aktiviteter och att återfå förtroendet för sina egna styrkor för att leva sitt liv på ett så tillfredsställande sätt som möjligt. Jag arbetar med olika arbetsterapeutiska modeller och teorier samt arbetar fram olika mål och delmål tillsammans med klienten.

Arbetsspråk: Engleska, Svenska, Albanska

I work with all age groups from children and elderly also with all types of mental or physical barriers. My experiences are good in rehabilitation and habilitation as well as work with dementia and Alzheimer's. I am open to implementing therapies both individually and in groups. As an occupational therapist, my work focuses on both physical and mental barriers or diseases that limit individuals' ability to move and self-confidence. I teach both new ways to perform daily activities and to regain confidence in their own strengths to live their lives in the most satisfying way possible. I work with different occupational therapy models and theories and work out different goals and sub-goals together with the client.

Working languages: English, Swedish, Albanian

Ajanvarausohje

Voit tiedustella aikoja laittamalla sähköpostia sadije.gashimuzaqi@mehilainen.fi. Lisätietoja Mehiläinen Terapiaklinikka Turku toimisto numerosta 050 324 8901.

Kielitaito

  • ruotsi, työkieli
  • englanti, työkieli

Toimipisteet

Mehiläinen Terapiaklinikka Turku
Sibeliuksenkatu 3 A, 6. krs
Puhelin, Ajanvaraus0503248901Hinta 0,084 €/min