Ritva Honka

Musiikkiterapeutti

Olen toiminut musiikkiterapeuttina vuodesta 2002 alkaen. Minulla on monipuolinen kokemus psykiatrian alalta yksilö- ja ryhmäterapeuttina. Työskentelen sekä nuorten että aikuisten kanssa, joilla on vaikeita, päivittäistä elämää olennaisesti haittaavia ahdistus-, paniikki ja traumaoireita sekä voimakkaasti vaihtelevaa tunne-elämän epävakautta. Musiikkiterapiaosaamisensa lisäksi olen osallistunut laaja-alaisesti epävakaan persoonallisuuden vaikuttaviksi todettujen hoitomallien käyttöön ja tutkimukseen. Olen tutustunut ja kouluttautunut skeematerapian sekä dialektisen käyttäytymisterapian menetelmiin. Näitä ja musiikin hoitavia elementtejä sovellankin asiakastyössäni.


Musiikkiterapia on psykoterapian sovellus, jossa perinteisen sanallisen ilmaisun ohella voidaan hyödyntää sanatonta ilmaisua. Musiikilla voi kertoa tunteistaan ja ajatuksistaan silloin kun sanallistaminen on vaikeaa tai mahdotonta. Musiikki on merkityksellistä kaiken ikäisille. Etenkin nuorille musiikki on väline identiteetin etsinnälle ja ilmaisulle. Musiikki on nuorten oma maailma ja pelikenttä, jonka nuoret itse kokevat omakseen. Heillä on siihen liittyen omia kokemuksia, mielipiteitä ja motivaatiota – osallisuutta ja omistajuutta. Musiikki on elämänalue joka voi auttaa nuorta ja terapeuttia pääsemään vuoropuheluun tasavertaisemmin.

Ajanvarausohje

Minut tavoittaa numerostani 041 709 1722 tai asiakaskoordinaattorin kautta puh. 050 449 7739 sekä sähköpostitse oulu.terapiaklinikka@mehilainen.fi

Kielitaito

  • suomi, työkieli

Toimipisteet

Mehiläinen Terapiaklinikka Oulu
Uusikatu 53
Puhelin, Ajanvaraus050 449 7739Hinta 0,084 €/min