Auli Ollila-Saarela

Puheterapeutti, erityisopettaja

Keskeistä perustaa kuntoutukseen luo mielestäni luottamuksellisen vuorovaikutuksen saavuttaminen sekä kuntoutujan myönteinen käsitys omien taitojen kehittymiseen. On tärkeää ymmärtää asiakkaan kielellisten vaikeuksien lisäksi myös muut mahdolliset haasteet kuten tarkkaavuuden, keskittymisen, toiminnanohjauksen sekä hahmottamisen ja vuorovaikutuksen pulmat.

Puheterapeuttina minulla on kokemusta kaikenikäisten asiakkaiden puheterapiasta ja etenkin kouluikäisten lasten ja nuorten kanssa työskentelystä. Mielelläni työskentelen kaikenikäisten asiakkaiden kanssa mm. seuraavissa häiriöryhmissä: kehityksellinen kielihäiriö, puheen tuottamisen pulmat, puheen sujumattomuuden pulmat (änkytys), lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet, valikoiva puhumattomuus, syömiseen liittyvät pulmat, autismin kirjoon liittyvät kielen kehityksen, käytön ja vuorovaikutuksen pulmat sekä aikuisneurologisiin häiriöihin liittyvät puheen ja kielen vaikeudet.

Tällä hetkellä toimin kuntouttavan puheterapiatyön ohella arvioivana puheterapeuttina Siikalatvan kunnassa. Olen työskennellyt myös erityisopettajana ja täydennyskouluttautunut laajasti oppimisen tukeen liittyvissä asioissa. Erityisosaamista minulla on matematiikan erityisvaikeuksien kuntouttamisesta ja opetuksesta. Työmenetelmiini kuuluu myös koira-avusteinen puheterapia, johon minulla on ammatillinen täydennyskoulutus. Teen sekä yksilö- että ryhmäkuntoutusta.

Kielitaito

  • suomi, työkieli

Toimipisteet

Mehiläinen Terapiaklinikka Oulu
Uusikatu 53
Puhelin, Ajanvaraus050 449 7739Hinta 0,084 €/min