Needs review

Mehiläisen mielenterveyskuntoutuksessa halutaan kehittää kuntoutujien itsenäisyyttä erilaisten toimintojen, kuten työtoiminnan, päivätoiminnan ja muiden kuntoutusmuotojen avulla. Näin asukkaille saadaan tarjottua arjen laatua sekä tapa kehittää omatoimisuutta. Toimintamuodot tukevat itsenäistymistä ja kuntoutumista.

Työtoiminta

Työtoiminta on osa Mehiläisen  sosiaalisen kuntoutuksen kokonaisuutta. Työtoiminta tukee kuntoutuksen kokonaistavoitteita jäsentämällä kuntoutujien arkea ja päivää, tarjoamalla kokemuksia erilaisista toiminnoista, vastuun ottamisesta ja työyhteisön jäsenyydestä. Työtoiminnassa työtehtävät sovitetaan vastaamaan kuntoutujien taitoja, pyrkimyksiä ja tavoitteita.

Työtoiminta voidaan järjestää

 • työkeskuksissa,
 • työharjoitteluna yrityksissä
 • Mehiläisen muissa toimipisteissä tai
 • asumispalveluyksikön yhteydessä.

Toiminta koostu erilaisista alihankinta-, huolto- ja kunnossapitotöistä sekä muusta työllistymisen edellytyksiä kehittävästä tai kouluttautumista tukevasta toiminnasta. Työtoimintaa on mahdollista toteuttaa myös yksilöllisesti suunniteltuna itsenäisenä avopalveluna tai yhteistyössä muiden palvelutuottajien kanssa.

Päivätoiminta

Päivätoiminta on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät koe hyödylliseksi tai eivät pysty osallistumaan työtoimintaan.  Toiminnan tavoitteena on toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen, mielekäs kuntoutumista tukeva päivittäinen toiminta ja sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen ja kehittäminen. Päivätoimintaa toteutetaan monipuolisesti eri menetelmin. Päivätoimintaa tukee aktivoiva viikko-ohjelma.

Muut kuntouttavat palvelut

Palvelukotien ja työtoimintayksiköiden yhteydessä on tarjolla monipuolisesti myös muita kuntoutumista tukevia palveluita:

 • Kuntouttavat ryhmät, esim. sosiaalisen kognition kehittymistä tukevat ryhmät, arjen taitoja harjaannuttavat ryhmätoiminta, osallisuutta edistävät ja vaikutusmahdollisuuksia tarjoavat yhteisökokoukset
 • Neurokognitiivinen, tietokoneavusteinen yksilöllisesti ohjattu harjoittelu
 • Retki- ja virkistystoiminta, joka suunnitellaan yhdessä kuntoutujien kanssa
 • Yksilöllisesti porrastettu tuki ja ohjaus arjen toiminnoissa
 • Liikunnan ja hyvän ravitsemuksen edistäminen yksiköiden arjessa
 • Erilainen hanketoiminta esimerkiksi aktiivista liikuntaa edistävät hankkeet, pienimuotoinen kasvihuoneviljely
 • Ympäristön toimintamahdollisuuksien aktiivinen hyödyntäminen

Toistaiseksi nämä palvelut ovat olleet tarjolla vain palvelukotien asukkaille ja työsalikuntoutujille.
 

Jaa