Ikääntyneiden palvelukotien hinta muodostuu eri tavoin ja maksukäytäntöäön vaikuttaa mm. se, maksaako asukas asumisen itse vai onko hänellä kunnan maksusitoutmus tai palveluseteli. Tutustu Palvelukotien hintoihin ja tukiin ja kysy tarvittaessa lisää suoraan palvelukodista.

Miten hinta muodostuu?

 • Tehostetussa palveluasumisessa hinta muodostuu kolmesta osasta: hoivasta, asuinhuoneen vuokrasta ja ateriapalvelusta
 • Kotihoidossa palvelukodissa hinta muodostuu asuinhuoneen vuokrasta, ateriapalvelusta ja palvelun laajuuden mukaisesta palvelumaksusta
 • Intervalli eli jaksohoidon (mm omaishoidon vapaapäivät) maksu on yleensä vuorokausikohtainen sisältäen kaikki palvelut
 • Kaikissa palvelumuodoissa asukkaat saavat osallistua kotien virikkeelliseen ja kuntouttavaan arkeen

Kuka maksaa ikääntyneen palvelukodin asumiskulut?

 • Asukkaaksi voi tulla itsemaksavana, kuntien/kaupunkien palvelusetelillä tai kuntien/kaupunkien maksusitoumuksella. Lisäksi asukas voi hakea Kelalta ja verottajalta tukia (kts alempana)
 • Maksusitoumuksella asukkaaksi tultaessa, kunta maksaa yleensä hoivan. Asukas itse vastaa asuinhuoneen vuokrasta ja ateriapalvelun kustannuksista.
 • Jos kunta/kaupunki myöntää tehostettuun palveluasumiseen palvelusetelin, palveluseteli kattaa yleensä suuren osan hoivakustannuksista. Asukkaan maksettavaksi jäävät osa hoivakustannuksista, asuinhuoneen vuokra ja ateriapalvelu.
 • Jos kunta/kaupunki myöntää kotihoitoon palvelusetelin, voi palveluseteliä käyttää hoivapalveluiden kustannusten kattamiseen Asukas maksaa asuinhuoneen vuokran ja ateriapalvelun sekä mahdollisesti osan hoivapalvelun kustannuksesta.
 • Itsemaksavana asukas vastaa kaikista kustannuksista itse. Tällöin asumiseen ja palveluihin voidaan hakea eläkkeensaajan asumistukea, hoitotukea sekä käyttää kotitalousvähennystä.

Mitä palvelukodin hintaan ei kuulu?

Palvelukotiasumisen hintaan ei kuulu seuraavia asioita:

 • lääkkeet
 • vaipat. Tällä hetkellä kunnat/kaupungit osallistuvat näihin kustannuksiin ilmaisjakelun kautta.
 • henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tavarat
 • vaatteet
 • henkilökohtaiset apuvälineet. Apuvälineet saadaan pääsääntöisesti käyttöön kuntien/kaupunkien apuvälinelainaamoiden kautta. Palveluumme kuuluu auttaminen näiden asioiden hoitamisessa.
 • asukkaan oman kodin huonekalut, lamput ja muut sisutustavarat. Tehostetussa palveluasumisessa hoivasängyt ja yöpöydät kuuluvat palveluun.
 • vapaa-ajan matkat
 • omat ostokset

Lääkäripalveluiden maksuttomuus tai niiden kuuluminen palvelun hintaan vaihtelevat kunnittain. Useimmiten perusterveydenhuolto järjestetään oman kunnan palvelujen toimesta.

Mitä tukia asukkaan on mahdollista saada palvelukotiasumiseen?

 • Eläkettä saavan hoitotuki, jota Kela maksaa kolmeen ryhmään porrastettuna avuntarpeen, ohjauksen ja valvonnan tarpeen sekä määrän perusteella. Vuonna 2015 tuen määrä on 62,48- 328,87€/kk.
 • Eläkkeensaajan asumistuki, jota voi saada henkilö, joka on pienituloinen, saa eläkkeensaajan asumistukeen oikeuttavaa eläkettä sekä asuu vakinaisesti Suomessa. Vuonna 2015 Eläkkeensaajan asumistuki on 85 % kohtuullisista asumismenoista, joista on vähennetty perusomavastuun ja tulojen mukaan määräytyvän lisäomavastuun yhteismäärä. Asumistuesta ei mene veroa. Kelan sivuilla on laskuri, jolla voi arvioida tuen määrän.
 • Kotitalousvähennyksen, jonka maksaa Verohallinto ja johon on oikeus tavanomaisesta hoiva- ja hoitotyöstä. Tavanomaisuudella tarkoitetaan hoiva- ja hoitotyötä, jota tehdään yleisesti kodissa asuvien henkilöiden hyväksi. Vuonna 2015, kotitaloustyön vähennyksen määrä on 2400€/ hlö/ vuosi.  Linkki verottajan sivuille
Jaa