Vammaispalvelut kotiin

Kotipalvelu Mehiläinen tarjoaa henkilökohtaista apua kotiin, kun vaikeavammaisuus tai muu toimintakykyä heikentävä tekijä hankaloittaa kotona yksin pärjäämistä. Apua saa niin kotiin kuin kodin ulkopuolelle suuntautuviin arkitoimiin, kuten kaupassa asioimiseen tai töissä käymiseen.

Henkilökohtainen apu arkeen

Henkilökohtainen apu päivittäisiin toimintoihin voi liittyä opiskelussa, työnteossa, pukeutumisessa, henkilökohtaisessa hygieniassa, vaate- ja ruokahuollossa avustamiseen. Tukea saa myös liikunnan harrastamiseen tai kodinhoitoon. Henkilökohtainen apu suunnitellaan tapauskohtaisesti asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Avustajilla on vahva ammattitaito

Henkilökohtaisilla avustajillamme on kokemuksen ja muiden valmiuksien, kuten koulutuksen, vuoksi vahvaa osaamista avustettavan tukemiseen päivittäisten toimien hoitamisessa.

Vaikka henkilökohtainen apu ei ole pääsääntöisesti hoitoa, hoivaa ja valvontaa, tulee henkilökohtainen avustajamme hoitamaan tarpeen vaatiessa myös pienet hoidolliset tehtävät, kuten esimerkiksi lääkkeen annon.

Kysy lisää

Jos kiinnostuit ja haluat lisää tietoa kotiin tarjottavista vammaispalveluista tai juuri henkilökohtaisesta avustamisesta, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

  • Etelä-Suomen alue: 050 433 6843
  • Länsi-Suomen alue: 050 433 1663
  • Keski- ja Itä-Suomen alue: 040 353 0989
  • Pohjois-Suomen alue: 050 433 2518

kotipalvelu@mehilainen.fi

Tutustu myös muihin Kotipalvelu Mehiläisen kotiin tarjottaviin palveluihin!