Needs review

Mehiläinen on rakentanut markkinoiden ainoan potilastietojärjestelmään integroidun sähköisen terveys- ja hyvinvointikartoituksen, jonka avulla yrityksen johdolle voidaan tuottaa arvokasta tietoa esim.

  • henkilöstön elämäntavoista
  • terveydentilasta
  • henkisestä hyvinvoinnista
  • työstä
  • työyhteisöstä
  • työhyvinvoinnin johtamisesta
  • työkyvystä
  • työkuormituksesta
  • työtyytyväisyydestä ja
  • työmotivaatiosta.

Kartoituksen tuottama informaatio rikastettuna Mehiläisen olemassa olevalla informaatiolla ja kokemuksella eri toimialoista ja niille tyypillisistä haasteista, mahdollistaa kokonaisvaltaisen ja kustannustehokkaan tavan luoda näkymä koko henkilöstön tilanteeseen laaja-alaisesti.

Kartoituksen tulokset raportoidaan kattavasti yritysjohdolle sekä HR:lle. Luodun nykytilamäärityksen pohjalta voidaan luoda konkreettinen suunnitelma tarvelähtöisistä palveluista ja niiden kohdentamisesta koko henkilöstölle työkykyriskiin hallinnoimisesta suorituskyvyn optimointiin saakka. Tutustu digitaalisiin palveluihimme >>

Työhyvinvointikysely ja kartoitus

Asiakkaiden käytössä on valmiita kartoitusmalleja, joiden lisäksi voidaan tehdä asiakaskohtaisia räätälöityjä kartoituksia. Kartoituksilla ei yksinään vielä saada aikaan onnistumisia, mutta niiden avulla pystytään kohdistamaan onnistumisen mahdollistavat toimenpiteet oikein. Kartoitukset toimivat työyhteisöissä usein myös keskustelun avaajina.

Kartoituksesta työhyvinvointisuunnitelmaan

Mehiläinen tuottaa asiakkailleen jatkossa kokonaisvaltaisia toimintamalleja, joissa kiinnitetään enemmän huomiota kartoitusten perusteella tehtäviin toimenpiteisiin ja kokonaisuuden suunnitteluun. Tämä tarkoittaa myös sitä, etteivät investoinnit yksittäisiin kartoituksiin vie panostusmahdollisuuksia varsinaisilta vaikuttavilta toimenpiteiltä.

 

Työterveys- ja työhyvinvointitoimien vaikuttavuus

Suunniteltuja toimenpiteitä on hyvä seurata, samoin niiden vaikuttavuutta. Mehiläinen on kehittänyt yrityksille työkyvyn hallintaan ja tukemiseen verkkopalvelukokonaisuuden, joka sisältää Työkykykompassin ja EsimiesKompassin. Tutustu!

Tutustu myös esimerkkiyrityksen sairauspoissaolojen vähenemiseen ja yritykselle syntyviin säästöihin.

Hyvinvointianalyysi mittaa kuormittumista ja palautumista

Mehiläinen tekee yksilöille ja ryhmille hyvinvointianalyysejä ja -ohjelmia (First Beat). Hyvinvointianalyysissa mitataan yksilön kuormitusta ja palautumista ja sen avulla voidaan löytää keinoja palautumisen tukemiseksi. Tutustu kuormittumista ja palautumista mittaavaan hyvinvointianalyysiin!