Vuoden alussa aloitti Töölön Mehiläisessä Helsingissä toimintansa jalkakirurginen erikoistiimi. Jalkakirurgia on uusi sektori Suomessa, ja sitä edistämään perustettiin vuoden 2005 marraskuussa Suomen Jalkakirurgiayhdistys. Yhdistyksen tavoitteena on mm. lisätä jalkakirurgista tietämystä ja järjestää alaa koskevaa tutkimus- ja koulutustoimintaa.

Jalkakirurgia pitää sisällään laajan kirjon jalkaterän, varpaiden ja nilkan alueen ongelmia. Nilkka ja koko jalkaterä muodostavat yhdessä toiminnallisen kokonaisuuden, joka on huomioitava hoidettaessa tämän alueen vaivoja.

Jalkaterän alueella vaivoja aiheuttavat vaivaisenluu, vasaravarpaat ja muut varpaiden virheasennot. Jalkaterän keskiosassakin ilmenee melko usein nivelrikkoa ja nivelten yliliikkuvuutta.

Leikkausmenetelmä valitaan potilaskohtaisesti

Pelkkä jalan ulkoisen virheasennon korjaus ei ole aina riittävä toimenpide. Jalkateräleikkausta suunniteltaessa tulisi määrittää aina potilaan vaivan perimmäinen syy. Vain näin voidaan saavuttaa pitkäaikainen, hyvä lopputulos. Esimerkiksi vaivaisenluuleikkauksen voi tehdä monella eri tavalla riippuen virheasennon syystä. Leikkausmenetelmä valitaan aina potilaskohtaisesti. Muiden kuin isovarpaan virheasentojen taustalla on usein laajempi jalan häiriötila kuin pelkästään ns. "varpaan vaiva".

Vamman jälkitiloista yleisimmät ovat nilkkamurtumien ja nilkan nyrjähdysvammojen jälkitilat, jalkaterän vääntövamman tai murtuman aiheuttamat tilat sekä erilaiset jännevauriot. Akillesjänteen rasitusvaivat kuuluvat myös jalkakirurgian arkeen.

Nivelrikko nilkassa

Nilkkamurtuman jälkeen voi jo muutamassa vuodessa nilkkaan kehittyä nivelrikko, vaikka itse murtuman hoito olisikin toteutettu asianmukaisesti. Vammassa nivelrusto voi vaurioitua peruuttamattomasti. Huolimatta luisten rakenteiden hyvästä paranemisesta, voi nivelrustovaurio edetä kehittäen oireilevan nivelrikon.

Nivelrikossa nilkka on herkkä kipeytymään rasituksessa. Nilkassa esiintyy turvotusta ja liikerajoitusta, erityisesti nilkan yläsuunnan liikkuvuus alkaa rajoittua. Tämä vaikeuttaa ensimmäisenä ylämäki- ja porraskävelyä.

Nilkan nivelrikon alkuvaiheessa tähystystoimenpiteenä tehtävästä puhdistuksesta on apua. Tällöin nivelestä poistetaan irtokappaleet, arpikudos, ja ennen kaikkea näin poistetaan nilkan liikkuvuutta rajoittavia tekijöitä. Siten saadaan hyvä apu sekä kipuun että toiminnallisuuteen.

Tähystystoimenpiteen yhteydessä voidaan hoitaa myös paikallisia rustovaurioita. Rustosiirteiden käyttöön nilkan nivelrikossa suhtaudun varoen, eikä siihen mielestäni tule ryhtyä, ellei muita hoitokeinoja ole ensiksi kokeiltu.

Mikäli nilkan nivelrikko aiheuttaa huomattavaa haittaa jokapäiväisessä elämässä eikä kipulääkityskään kunnolla auta, voidaan nilkkanivel korvata tekonivelellä. Nilkan tekonivelleikkaus antaa hyvän kivunlievityksen ja mahdollistaa nilkan liikkeen, joka sallii normaalin kävelyn.

Tekonivelen vaihtoehtona on nilkan jäykistys eli luudutusleikkaus, jolloin nilkka jää pysyvästi jäykäksi, mutta kivuttomaksi. Kävelykin sujuu yllättävän hyvin jäykistetyllä nilkalla johtuen jalkaterän muiden nivelten lisääntyvästä liikkeestä. Haittana on kuitenkin vääjäämättömästi hitaasti kehittyvä jalkaterän pienempien nivelten nivelrikko.

Latuskajalan taustalla on monia syitä

Aikuisiällä kehittyvä latuskajalka on saanut Suomessa hyvin vähän huomiota, ja sen hoito on ollut hyvin pitkälle vain erilaisten tukipohjallisten varassa. Aikuisiän latuskajalassa pitkittäinen jalkaholvi laskeutuu ja jalkaterän etuosa kääntyy ulospäin. Lisäksi kantaluu vääntyy virheasentoon ja nilkan liikkuvuus vähenee.

Latuskajalan kehittymisen taustalla on nilkan sisäsyrjällä kulkevan jänteen pettäminen. Taustalla voi olla akuutti vammakin, mutta useimmiten kyseessä on jänteen rappeuma. Oireina ovat nilkan ja jalkaterän sisäpuolen kivut, ulomman kehräsluun alla tuntuva rasituskipu ja näistä johtuva kävelyvaikeus.

Tukipohjallisilla tilannetta voidaan helpottaa, mutta usein vaiva kuitenkin etenee ja voi johtaa vuosien saatossa nivelten liukumiseen osin pois paikoiltaan. Näissä tapauksissa joudutaan nivelten jäykistys- eli luudutusleikkauksiin. Mikäli nivelrikkoa ei ole kehittynyt, voidaan tilanne korjata jännesiirrolla tai kantaluun asentokorjauksella. Melko usein vaaditaan lisäksi pohjelihakseen kohdistuva pidennystoimenpide. Leikkauksen jälkeen on edessä intensiivinen fysioterapia, jota ilman ei saavuteta hyvää lopputulosta.

Jalan perustutkimukset ovat yksinkertaisia

Perustutkimukset ovat kevyitä ja koostuvat pääasiassa tutkimushuoneessa tehdystä tilannearviosta ja tavallisista seisten otetuista röntgenkuvista, joista nähdään jalkaterän ja nilkan tilanne sellaisena kuin se normaalissa käytössäkin ilmenee.

On tilanteita, jolloin tarvitaan vielä lisätutkimuksia kuten magneettitutkimus (MRI) tai tietokonekuvaus (TT). Pehmytkudosten tutkimiseen MRI soveltuu hyvin, mutta usein pelkkä TT antaa riittävän informaation hoidon toteuttamiseksi. Kaiken perustana on kuitenkin ortopedin vastaanotolla tekemä kliininen tutkimus.

Mehiläisen jalkakirurginen erikoistiimi

Nyt Töölön Mehiläisessä aloittanut jalkakirurginen erikoistiimi kartoittaa potilaan ongelman huomioiden koko alaraajan biomekaniikan. Hoito suunnitellaan korjaamaan vaivan taustalla olevat ongelmat, ei vain päällimmäisenä tuntuvaa oiretta. Koko hoitoketju tapahtuu yhdessä talossa ja saman tiimin toimesta alkudiagnostiikasta aina leikkauksen jälkeen annettavaan fysioterapiaan ja lopputarkastukseen asti

Jaa