Psykologivälityksen Share & Learn -webinaarit

NEPSY-II osana koulupsykologin menetelmävalikoimaa - miten käyttää ja tulkita

Share & Learn -webinaari torstaina 6.10. klo 16.30-18

Mehiläisen Psykologivälityksen kautta tehdään kaikkein eniten koulupsykologityötä ja erityisesti oppimisvalmiustutkimuksia. Useimmat psykologit käyttävät tutkimuksissa WISC-IV:ä ja NEPSY-II:ä, ja toki tarpeen mukaan myös muita testejä. WISC-IV on psykologeille yleensä hyvin tuttu, kun taas NEPSY-II:n kohdalla haasteita ilmenee enemmän. Testin laajuus lukuisine osatesteineen hämmentää ja jotkut osatestit tuntuvat testaavan aika lailla myös psykologin omia kognitiivisia taitoja.

Mitä NEPSY-II:stä sitten kannattaa tehdä? Onko jotkut ”perusosiot”, jotka kannattaa pyöräyttää melkein aina? Vai kannattaako valinnat pyrkiä suhteuttamaan enemmänkin tutkimuskysymykseen ja esimerkiksi WISC-IV:ssä esiin nousseisiin asioihin? Näihin kysymyksiin meille on vastaamassa neuropsykologian ja kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologi Mia Dufva Helenius.

Ilmoittaudu webinaariin tästä

Mia Dufva Helenius

Psykologin työ on siitä kiehtovaa, että aina on opittavaa. Niinpä olen psykologiksi valmistumisen jälkeen perehtynyt ensin oppimisen lainalaisuuksiin sekä oppimisvaikeuksien kliiniseen tutkimukseen ja kuntoutukseen Turun yliopiston Oppimistutkimuksen keskuksessa. Aihe vei minut siinä määrin mukanaan, että tein aiheesta väitöskirjan 2000-luvun alkupuolella sekä opiskelin kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologiksi. Yliopistomaailmasta hyppäsin kuntapuolelle 2010 kun minut valittiin Naantalin johtavaksi koulupsykologiksi. Loistava työpaikka, missä sain perehtyä peruskoulujen toimintaan niin hallinnollisesta näkökulmasta kuin käytännön koulupsykologin työssä. Yläkoululaisten mielenmaisemat tulivat tuolloin tutuksi.

Neuropsykologian erikoispsykologiksi valmistuin 2014 ja sen myötä oli turvallista lähteä ammatinharjoittajaksi Hippo Terapiaklinikkaan, nykyiseen Mehiläinen Terapiaklinikkaan. Kesällä 2022 siirryin pitämään Turussa omaa vastaanottoa nimellä Neuropsykologipalvelu Aivoitus. Työni on palkitsevaa, monipuolista ja vaativaa kuntoutustyötä neurokirjon lasten ja nuorten, heidän vanhempiensa ja erilaisten sidosryhmien parissa. Jonkin verran teen myös neuropsykologisia tutkimuksia. Kuntoutuksen ohella työnohjaus (erityisesti koulupsykologien parissa) ja koulutustehtävät työllistävät mukavasti.

Ilmoittaudu webinaariin tästä

Mehiläisen Psykologivälityksen kuukausittain järjestämät Share & Learn -webinaarit ovat kaikille psykologeille ja psykologian opiskelijoille avoimia maksuttomia tilaisuuksia. Webinaareissa käsitellään asiantuntijavieraiden johdolla mielenkiintoisia ja ajankohtaisia psykologian alaan liittyviä teemoja yhdessä Psykologivälityksen vastaavien psykologien kanssa.

Lisätietoja tapahtumasta:

Johanna Alava
Mehiläisen Psykologivälitys
johanna.alava@mehilainen.fi