Psykologivälityksen Share & Learn -webinaarit

Lasten ja nuorten itsetuhoisuus

Share & Learn –webinaari torstaina 16.2. klo 16.30–18

Mehiläisen Psykologivälityksen kautta tehdään paljon erityisesti koulu- ja opintopsykologin töitä eri-ikäisten lasten ja nuorten kanssa. On tavallista, että koulupsykologin työssä ja muissa niin sanotuissa perustason töissä kohdataan tänä päivänä hyvinkin huonosti voivia lapsia ja nuoria: esimerkiksi ahdistusta sekä mielialaoireilua ja vakavimmillaan jopa itsetuhoisuutta.

Helmikuun Share & Learn -webinaarissa syvennymmekin tähän tärkeään aiheeseen. Saat webinaarista ajatuksia muun muassa seuraaviin asioihin:

  • Miten tunnistaa ja ottaa itsetuhoisuus puheeksi?

  • Milloin ”hälytyskellojen” pitäisi soida? Miten toimia tällaisessa tilanteessa?

  • Milloin voi jäädä seurailemaan ja kannattelemaan tilannetta? Ja toisaalta, milloin täytyy toimia heti?

  • Miten ohjataan eteenpäin?

  • Miten ottaa huomioon lapsen tai nuoren vanhemmat sekä lastensuojelu?

Webinaarissa on puhujana lasten ja nuorten itsetuhoisuuteen perehtynyt psykologi Heini Elo.

ILMOITTAUDU WEBINAARIIN TÄSTÄ

Heini Elo

Psykologi Heini Elo on työssään perehtynyt lasten ja nuorten itsetuhoisuuteen. Heini työskentelee lastenpsykiatrialla itsetuhoisten 12-13 –vuotiaiden kanssa sekä vastaanottotyössä, jota hän tekee 13-18 –vuotiaiden nuorten kanssa. Heini on perehtynyt aiheeseen myös teoreettisesti ja kouluttanut laten ja nuorten itsetuhoisuudesta muun muassa HUS lastenpsykiatrialla sekä lastentautien osastolla. Heinin hoidolliset teoriat ovat dialektinen käyttäytymisterapia (DKT) sekä mentalisaatioon perustuva itsetuhoisuuden hoito.

ILMOITTAUDU WEBINAARIIN TÄSTÄ

Mehiläisen Psykologivälityksen kuukausittain järjestämät Share & Learn -webinaarit ovat kaikille psykologeille ja psykologian opiskelijoille avoimia maksuttomia tilaisuuksia. Webinaareissa käsitellään asiantuntijavieraiden johdolla mielenkiintoisia ja ajankohtaisia psykologian alaan liittyviä teemoja yhdessä Psykologivälityksen vastaavien psykologien kanssa.


Lisätietoja tapahtumasta: psv@mehilainen.fi