Needs review

Johtaminen perustuu Mehiläisen arvoihin; vastuullisuuteen, asiantuntijuuteen ja ainutlaatuisuuteen.

Hyvään johtajuuteen kuuluu onnistumisten johtaminen ja innostavan työilmapiirin ja yhteishengen luominen. Jokaisella työntekijällä on oikeus hyvään johtajuuteen.

Johtamisen tavoitteena on mahdollistaa työntekijöiden vastuullinen työskentely kohti omia ja tiimin tavoitteita. Johtajuudessa tehdään asioita ja kokemuksia yhteisiksi, päätökset perustuvat vuorovaikutukseen ja siinä syntyvään tietoon. Innostava johtaja luo mahdollisuuksia vaikuttaa, ja kannustaa työntekijöitä pohtimaan yhdessä, miten asioita voisi tehdä nykyistä paremmin ja mitä epäonnistumisista voitaisiin oppia.

Mehiläisessä johtamiskulttuuria kehitetään systemaattisesti ja esimiehiä kannustetaan uuden oppimiseen. Jo yli 150 lähiesimiestä on käynyt läpi Mehiläisen oman johtamisvalmennuksen (JET).

Osaamisen kehittäminen

Luomme mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen niin työssä, verkostoissa kuin erilaisissa koulutuksissa ja valmennuksissa. Jokaiselle työntekijälle laaditaan henkilökohtainen kehittymissuunnitelma ja kehittymistä tuetaan vuosittaisilla kehityskeskusteluilla. Rakennamme yhdessä urapolkuja, joiden avulla voimme tarjota uusia haasteita työntekijöille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan.   

Jaa