Hammasimplantteja on käytetty Suomessa yleisesti jo 90-luvun alusta lähtien puuttuvien hampaiden korvaamiseen. Implanttihoidot ovat yleistyneet tasaisesti ja 10 000 implantin vuositaso ylitettiin jo 2002 ja tänä vuonna lukumäärä nousee todennäköisesti jo yli 15 000 kappaleen. Kyseessä on varsin yleinen ja turvallinen hoitomuoto.

Implanttihoitojen alkuvaiheessa valtaosa potilaista toivoi implanteista apua hankalien kokoproteesien korvaamiseen , mutta nykyään erityisesti yksittäisten hampaiden tai muutaman hampaan korvaaminen hammasimplanteilla lisääntyy tasaisesti. Implanttien pintarakenteita on kehitetty jatkuvasti päämääränä nopeampi ja turvallisempi paranemisjakso ja nykyään kaikki uudet implantit ovatkin moderneilla, aktiivisilla pintarakenteilla varustettuja.

Tarkkaa suunnittelutyötä

Ennen implanttihoitoa tehdään suunnitelma sekä implanttikruunun valmistuksen että implanttileikkauksen kannalta. Tällöin arvioidaan tulevan implanttikruunun valmistustekniikka sekä muun hampaiston tilanne perustutkimuksen yhteydessä ja tarvittaessa valmistetaan kipsimallit hampaistosta suunnittelun avuksi. Kipsimallien avulla valmistetaan usein implanttileikkauksessa käytettävä ohjauskisko sekä tarvittaessa väliaikainen proteesi.

Leukaluun tilannetta tarkastellaan tavanomaisen röntgenkuvan sekä leukojen panoraamakuvan avulla. Lisäksi voidaan ottaa vielä tarkempi kolmiulotteinen ns. mikro-tt -kuva, josta luun muoto ja rakenne saadaan yksityiskohtaisesti selville. Röntgentutkimuksissa voidaan käyttää apuna ohjauskiskoa, johon tulevan implanttikruunun sijoitus merkitään kuvauksen ajaksi. Suunnittelun yhteydessä päätetään myös väliaikaisen hampaan valmistustekniikka. Väliaikaisena kruununa voidaan käyttää joko viereisiin hampaisiin kiinnitettävää kevytsiltaa tai itse implantin varaan valmistettavaa kruunua. Erityisesti esteettisesti vaativissa tilanteissa hoitosuunnitelma ja väliaikaiset rakenteet on suunniteltava huolellisesti. Implanttihoitoja ei voi tehdä nuorille, koska hammasimplantit eivät seuraa leukojen kasvua.

Implanttihoidon edellytyksenä on riittävä luumäärä implantin suunnitellussa asetuskohdassa. Lisäksi ikenen tilanteella on suuri merkitys onnistuneen lopputuloksen kannalta. Implanttihoidon aikataulutukseen vaikuttavat siksi alkuperäisen hampaan poistoon johtaneet syyt. Hampaan poistoon voidaan päätyä esimerkiksi hampaan hankalan lohkeaman, tapaturmassa sattuneen hammasmurtuman tai hampaan infektion vuoksi. Hampaan poistossa käytetään varovaista tekniikkaa, joten tyypillisesti poistettava hammas paloitellaankin osiin, jotta juuren ympärillä oleva luu- ja ienkudos saadaan säilytettyä mahdollisimman hyvin.

Välitön implantointi hampaan poiston yhteydessä: mikäli poistettavan hampaan ympärillä ei ole infektiota, voidaan hammasimplantti asettaa paikoilleen jopa hampaan poiston yhteydessä. Edellytyksenä on tällöin riittävä luumäärä, jotta implantti saadaan kiinnittymään tukevasti paikoilleen eikä toimenpidealueella saa olla luupuutosta lähellä ienrajaa. Lisäksi ienrajan tilanteen pitää olla hyvä, koska myöhemmin tehtävät korjaukset voivat olla vaikeita. Implantti jätetään tällöin yleensä esille ja useimmiten on mahdollista valmistaa väliaikainen kruunu suoraan implantin päälle tai väliaikaisena jatkeena käytetään sopivasti muotoiltuja jatkeosia, joilla ienrajan tilanne pidetään kruunun valmistukseen sopivana.

Viivästetty välitön implantointi: jos hampaan poiston yhteydessä todetaan pienehkö leukaluun reunan vaurio lähellä ienrajaa tai juuren alueella on ollut infektio, mutta luutilanne muuten sopii suoraan implantin asetukseen, odotetaan limakalvon parantumista noin kuukausi ennen kuin hoitoa jatketaan. Implantin asetuksen yhteydessä voidaan paranemisajan jälkeen tehdä tarvittava luusiirre ja haava saadaan hyvin suljettua paranemisvaihetta varten. Väliaikainen kruunu ei tällöin voi olla kiinni itse implantissa. Myöhemmin implantti otetaan esille paljastustoimenpiteessä, jonka yhteydessä myös ienrajan tilannetta voidaan muokata.

Viivästetty eli perinteinen implantointi: leukaluun annetaan parantua ja luutua täysin ennen implantin asetusta. Yleensä poistokohdan paranemisaika on noin 3-6 kk ja implantin asetus voidaan suorittaa joko yksi- tai kaksivaiheisen tekniikan mukaisesti.

Joskus luusiirteet tarpeen

 
Toisinaan implanttihoidot edellyttävät leukaluun kasvattamista luusiirteillä ennen kuin implantin asetus sopivaan kohtaan on mahdollista. Implanttirekisterin mukaan noin 10 % implanttihoidoista on viime vuosina käytetty luusiirteitä. Luusiirteen tarve voidaan useimmiten päätellä jo suunnittelukäynnin yhteydessä, mutta toisinaan luurakenteessa oleva vaurio paljastuu vasta implanttileikkauksen aikana. Pienempiä paikallisia luusiirteitä voidaan tehdä samanaikaisesti implantin asetuksen yhteydessä, kunhan limakalvohaava saadaan tiiviisti suljettua ettei luusiirre pääse infektoitumaan paranemisaikana.

Pieniä luusiirteitä käytetään tavallisesti implanttien kärjen tai kaulaosan kohdalla tai poskiontelon pohjan alueella. Luusiirre voidaan tällöin ottaa esimerkiksi samalta toimenpidealueelta luunkerääjän avulla ja tarvittaessa käytetään lisäksi myös luunkorvikemateriaaleja. Jos luupuutoksen vuoksi implanttia ei voi sijoittaa sopivaan kohtaan, on luuharjanteen muoto korjattava erillisellä luusiirteellä ja siirrealueen annetaan parantua täysin ennen kuin hoitoa voidaan jatkaa. Laajemman luusiirteen annetaan parantua noin 3-6 kk ennen jatkohoitoa. Luusiirretoimenpiteen yhteydessä on huomioitava, että liian pitkän odotusajan seurauksena luusiirre saattaa alkaa sulaa pois ja toisaalta siirrettä ei voi asettaa ennen kuin mahdollinen tulehdus on hampaan poiston jälkeen parantunut.

Implanttihoidossa ei kannata pitää kiirettä

 
Nykyaikaisten hammasimplanttien avulla voidaan väliaikainen kruunu asettaa sopivissa olosuhteissa implantin päälle jo implantin asetuksen yhteydessä ja lopullinen kruunu jo noin kahden kuukauden kuluttua, mutta mikäli hoito edellyttää luurakenteen korjaamista siirteillä voi hoito kestää huomattavasti pidempään. Implanttihoidoissa ei kuitenkaan nopeus saisi olla ensisijainen vaatimus, koska lopputuloksen pitää kestää pitkään. Hyvän ennusteen kannalta oleellista ovat myös hyvä ylläpitohoito ja säännölliset kontrollit hammaslääkärin vastaanotolla. Lisäksi muun hampaiston tulee säilyä yhtä hyvässä kunnossa kuin implanttikruunun rakenne ja purentatilanne edellyttävät. Narskuttelijat tarvitsevat useimmiten myös purentakiskon suojaamaan implanttikruunua ylikuormitukselta.

Implanttitermejä :

 
hammasimplantti eli keinojuuri tai fikstuura: yleensä titaanista valmistettu ruuvi, joka asetetaan leukaluuhun hampaan juuren tilalle

implanttijatke, väliosa tai distanssi: useimmiten implantin päälle asetetaan erillinen jatke, jonka päälle kruunu valmistetaan. Jatkeosia valmistetaan titaanista, keramiasta (alumiinioksidi , zirkoniumoksidi) tai kultaseoksesta

kruunuosa: näkyvillä oleva hammasosa voidaan valmistaa metallokeraamisena, kokokeraamisena tai kultakruununa riippuen implanttikruunun sijoittumisesta

välitön implantointi: implantti asetetaan samalla, kun hammas poistetaan

viivästetty välitön implantointi: poiston jälkeen odotetaan limakalvon paranemista ennen implantin asetusta

perinteinen viivästetty implantointi: poistoalueen tai luusiirrealueen annetaan luutua täysin ennen implantin asetusta

yksivaiheinen implantointi: implantti jää esille asetuksen yhteydessä, joko paranemisjatkeen tai väliaikaisen kruunun kanssa

kaksivaiheinen implantointi: implantti peitetään asetuksen yhteydessä limakalvon alle ja otetaan myöhemmin esille paranemisvaiheen jälkeen paljastustoimenpiteessä

Jaa