Needs review

Hampaiden oikomishoitoja voidaan tehdä kaiken ikäisille pikkulapsista seniorivuosiin saakka. Hampaiden oikomisen tavoitteena on aina toimiva purenta ja kaunis hymy.

Hampaiden oikomishoitoja käytetään

  • purentavirheiden korjaamisessa
  • esteettisissä oikomishoidoissa
  • yksittäisten hampaiden asentojen muuttamisessa
  • hammaskaaren tasoittamisessa
  • ennen hammasproteettisia hoitoja hampaiden asentojen parantamiseksi.

Oikomishoito aikuisena

Kun oikomishoitoa harkitaan, asiakkaalle tehdään tutkimukseen, röntgenkuviin ja hampaiston kipsimalleihin perustuva yksilöllinen hoitosuunnitelma, jossa selvitetään tarvittavat oikomiskojeet, arvioitu hoidon kestoaika, ja kustannusarvio.

Oikomishoito lapsella

Lapsilla ja nuorilla virhepurennan kehittyminen on tärkeä havaita ajoissa. Näin voidaan kehittyvässä hampaistossa ohjata hampaiden puhkeamista ja leukaluiden kasvua suotuisaan suuntaan.

Hampaita ohjattaessa käytetään apuna irrotettavia, yöllä käytettäviä oikomiskojeita. Tällaisia ovat esimerkiksi alaleuan kasvua ohjaavat aktivaattorikojeet ja tilan tekemiseen käytettävät yövetolaitteet. Kun hampaisto on valmiiksi kehittynyt ja kasvu päättynyt, voidaan hampaiden asentoja ja purentavirheitä korjata kiinteiden oikomiskojeiden eli ns. hammasrautojen avulla.

Hammasraudat

Kiinteät kojeet eli hammasraudat koostuvat hampaiden pintaan liimatuista kiinnikkeistä ja niihin sidotuista kaarilangoista, joista välittyvä voima aiheuttaa hampaiden asteittaisen siirtymisen toivottuun uuteen paikkaan. Kojeet aktivoidaan vastaanotolla tarvittavin väliajoin kaaria vaihtamalla tai niiden taivuttamisella.

Hampaiden siirtäminen oikomishoidolla

Aktiivista oikomishoitoa, jossa hampaita siirretään, seuraa aina ylläpitohoito, jolla varmistetaan saavutettu hoitotulos.  Ylläpitohoidossa käytetään mahdollisimman paljon kiinteitä, mutta näkymättömiä tukikaaria ja lähinnä ylähampaistossa tarpeen mukaan myös irrotettavia hammasrautoja.

Leukakirurgia

Jos leukojen koko tai niiden asema toisiinsa nähden on suuresti poikkeava, saatetaan purennan korjaamiseksi tarvita oikomishoidon lisäksi leukakirurgiaa. Tällaisissa hoidoissa myös oikomishoito kuuluu poikkeuksellisesti Kela-korvauksen piiriin.

Jaa