Juurihoito
Needs review

Juurihoito eli endodontia on tulehtuneen tai infektoituneen hampaan hoitomenetelmä. Juurihoidolla poistetaan juurikanavasta mikrobit tai estetään niiden pääsy kanavaan.

Tulehduksen syy ja oireet

Juurihoitoon hakeudutaan useimmiten hammasytimen tulehtumisen takia. Tulehduksen taustalla on tavallisesti hoitamaton kariespesäke, josta suun mikrobeja pääsee hammasytimen alueelle. Hammasytimen lähellä oleva hammaspaikka voi myös olla tulehduksen aiheuttaja.

Myös hampaisiin kohdistuneet traumat ja halkeamat avaavat mikrobeille tien juurikanaviin. Kun hampaan ydin on palautumattomasti vaurioitunut tai kuollut, se tulee juurihoitaa.

Terveen hampaan juurihoito tule kyseeseen, jos juurta joudutaan käyttämään proteettisen rakenteen retentoimiseen tai monijuurisesta hampaasta joudutaan poistamaan osa juurista.

Juurihoito kannattaa uusia, jos vanha juurihoito ei ole hyvin tehty tai tulehdus ei parane ja oireet jatkuvat.

Juurihoidon esteet

On tilanteita, joissa juurihoitoa ei suositella. Tällaisia ovat mm. tilanteet, joissa

  • hammaskudosta on vähän
  • hampaassa on halkeama
  • ikenien tilanne on huono.

Juurihoidon toimenpiteet ja kivunlievitys

Juurihoidossa

  • hammas voidaan puuduttaa ennen juurihoidon aloittamista. Juurihoito voidaan tehdä tarvittaessa myös lääkerentoutuksessa tai nukutuksessa
  • hampaan juurikanavat puhdistetaan juurikanavaneuloilla käsin tai koneellisesti
  • juurikanavaa huuhdellaan samanaikaisesti eri liuoksilla
  • juurikanava lääkitään.
  • juurikanavat täytetään ja hammas restauroidaan paikkaamalla tai proteettisella rakenteella. Hampaaseen asennetaan väliaikainen paikka, jos käyntejä tarvitaan useampi.

Juurihoidon jokainen vaihe suoritetaan aseptisesti, mikä tarkoittaa työskentelyalueen eristämistä kofferdam-kumilla.

Juurihoidon hinta

Juurihoidon vaatima aika ja hoidon kustannukset määräytyvät sen mukaan, mistä hampaasta on kyse ja kuinka vaativaa juurihoidon suorittaminen on. Voit keskustella hinta-arviosta etukäteen.

Lue lisää Mehiläisen hammashoidosta!

Jaa