Mehiläinen Felicitas on ottanut käyttöön uuden, yli 38-vuotiaille tarkoitetun hoitomuodon. Hoidolla on tutkimuksissa saatu aikaan kaksinkertaisia raskausprosentteja aikaisempaan verrattuna, ja keskenmenoriskit ovat aikaisempaa alhaisemmat. Voit myös osallistua validointiryhmään, jolloin Felicitas korvaa osan hoidon kustannuksista.

Naisen hedelmällisyyden kehitys

Naisen hedelmällisyys laskee jo varhain, ja 35-ikävuoden jälkeen raskaaksi tuleminen vaikeutuu, jolloin riski jäädä lapsettomaksi kasvaa. Lapsettomuushoidoillakin onnistumisen todennäköisyys laskee jyrkästi 40 ikävuoden jälkeen.

Naisen ikääntyessä tapahtuva hedelmällisyyden lasku johtuu pääasiassa munasolujen vanhenemisesta, niiden varastojen pienenemisestä sekä eräistä hormonimuutoksista, jotka heikentävät munasolujen laatua. Osittain tilanne johtuu myös siitä, että osa munasolujen laatua ylläpitävistä suojamekanismeista heikentyy elimistössä naisen iän karttuessa. 

Uusi lapsettomuushoitomenetelmä yli 38-vuotiaille

Aikaisemmin hedelmöittymisen parantamiseksi IVF-hoidon stimulaatiossa käytettiin suuria lääkeannoksia, jonka tavoitteena oli saada enemmän munasoluja ja siten parantaa todennäköisyyttä raskauden alkamiselle. Kuitenkin varsinkin yli 42-vuotiaiden hoitotulokset olivat vaatimattomampia: raskausprosentti 43-vuotiailla jäi alle 10 % ja 44-vuotiailla alle 5 %.

Tulosten parantamiseksi Mehiläinen Felicitas on ottanut käyttöön uuden hoitomuodon yli 40-vuotiaille naisille. Uudessa hoitomuodossa stimulaatio tehdään kaksivaiheisesti. Tämä antaa mahdollisuuden saada munasarjojen hyvälaatuiset munasolut valikoitumaan hedelmöityshoitoon potilailla, joilla on heikko munasarjavaste.

Uuden lapsettomuushoidon edut

Uudella hoitomuodolla on monia etuja.

  • hoitotulokset jopa kaksinkertaiset heikon ennusteen potilailla
  • keskenmenoriski tässä ryhmässä pienempi
  • hoitomuoto on erittäin turvallinen. IVF-stimulaation riskinä aikaisemmin esiintynyttä munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymää ei synny tällä hoitomuodolla lainkaan.
  • Kokonaiskustannukset ovat tällä hoitomenetelmällä merkittävästi pienemmät kuin vastaava hoito tavanomaisesti stimuloiden

Validointiryhmä

Etsimme osallistujia validointiryhmään, jossa kokeillaan uutta hoitomenetelmää. Felicitas korvaa osan osallistujien hoidon kustannuksista. Voit siis kokeilla turvallista hoitomuotoa normaalia pienemmillä kustannuksilla. Yhteydenoton jälkeen teemme tapaamisessa yksilöllisen suunnitelman hoidostasi.

Jaa