HomeHome
Booking
EN

Booking

Search

Menu

Timo Kallio

Protetiikan erikoishammaslääkäri

Olen toiminut hammaslääkärinä lähes 30 vuotta. Tästä ajasta olen työskennellyt erikoishammaslääkärinä vajaat 20 vuotta. Teen paljon erikoisalaani eli hammasprotetiikkaan ja purentafysiologiaan liittyvää työtä, mutta myös paljon yleishammaslääkärin työtä. Monet potilaistani ovat olleet hoidossani pitkään ja he toivovat, että sama hammaslääkäri huolehtii heistä mahdollisimman pitkälle.

Olen toiminut vuosia myös hammaslääkäreiden kouluttajana implantologian, protetiikan ja esteettisen hammashoidon saralla. Kouluttaudun edelleen itsekin aktiivisesti ja pyrin hakemaan alan kongresseista ja tieteellisistä julkaisuista uutta tietoa uusista hoitomenetelmistä.

Tärkeintä hyvän hoitosuhteen luomisessa on luottamuksen saavuttaminen. Asiantuntijaan on pystyttävä luottamaan ja tämän luottamuksen puolesta on myös tehtävä työtä. Potilaani on oltava tyytyväinen saamaansa hoitoon. Tämä on erityisen tärkeää hammashoitopelkoisilla potilailla.

Suuren osan uusista potilaista saan muiden potilaiden suositusten perusteella. Jokaisen potilaan kohdalla koetetaan löytää aina yksilöllinen sekä potilaan asettamaan budjettiin sopiva ratkaisu.

Areas of interest

 • Rehabilisation of occlusion
 • Prosthetics
 • Basic dental care
 • Biteplate
 • Occlusion physiology

Degree and title

 • Specialist dentist
 • Licentiate in dentistry
 • Head dentist

Language proficiency

 • Swedish, sujuva
 • Finnish, äidinkieli
 • English, sujuva
 • German, sujuva
 • Estonian, sujuva

Services

 • Potilastietojen tilaaminen
 • Prosthodontic treatment
 • Extraction of tooth
 • Implant treatment
 • Ceramic filling
 • Esteettinen hammashoito
 • Pelkopotilaat
 • Työpaikkahammashuolto­

Locations

Hammas Mehiläinen Helsinki Stoma
Yrjönkatu 21 C
010 273 8000
Booking