Paula Tuomikoski

Lastenneurologian erikoislääkäri

Olen Lastenneurologian erikoislääkäri. Otan vastaan potilaita kaikenlaisissa lastenneurologisissa pulmissa kuten päänsärky, migreeni, epilepsia, mukaanlukien myös neuropsykiatriset pulmat kuten tarkkaavaisuushäiriö ADHD/ADD, autismikirjon pulmat, Touretten oireyhtymä/TIC- oireet.

Minuun voi ottaa yhteyttä kehityksellisissä pulmissa kuten kehitysviive, oppimis- ja lukivaikeudet, kömpelyys. Minulta voi pyytää lääkärinlausuntoja ylioppilastutkintolautakunnalle. Minulla on myös kokemusta kehitysvammaisten hoidosta.

Neuropsykiatrisissa ja kehityksellisissä asioissa tarvitaan yleensä kirjallisia koulun ja päiväkodin palautteita ja usein erityistyöntekijöiden tutkimuksia (psykologi, toimintaterapeutti ym.). Yksi lääkärinaika ei useinkaan riitä, vaan tarvitaan 2-3. Tavallisin vastaanottoajan kesto on yksi tunti sisältäen myös tietojen kirjaamiseen käytetyn ajan.

Mikäli vastaanottokäynnin sijaan asia hoituu puhelimitse, veloitan siitä käytetyn ajan mukaan, kuten vastaanotollakin. Samoin todistusten ja lähetteiden laskutus käytetyn ajan mukaan.

Booking instructions

-EI HOIDA yli 18-vuotiaita. Alle 18-vuotiaidenkin saavuttava vastaanotolle vanhemman/huoltajan saattamana.
-Soittopyynnöissä veloitus käytetyn ajan mukaan, kun soitto korvaa vastaanottokäynnin.
-Ei ota vastaan uusia asiakkaita. Ajat varattavissa vain vanhoille asiakkaille.

Specialities and special qualifications

 • Pediatric neurology
 • Special competence in child and school health care
 • Special competence in rehabilitation
 • Special competence in the medical aspects of intellectual disability

Areas of interest

 • Headache
 • Migraine
 • Rehabilitation
 • Developmental disability
 • Epilepsy

Language proficiency

 • Finnish, äidinkieli
 • Swedish, sujuva
 • English, sujuva