Mira Kröger

Oikeuspsykiatrian erikoislääkäri

Olen oikeuspsykiatrian erikoislääkäri ja minulla on myös pitkäaikaista työkokemusta nuorisopsykiatrialta ja yleispsykiatrialta sekä terveyskeskustyöstä. Olen valmistunut lääkäriksi vuonna 2013 ja erikoislääkäriksi vuonna 2019. Minulle on kertynyt monipuolisesti kokemusta erilaisten psykiatristen häiriöiden tutkimisesta ja hoidosta.

Mehiläisessä toimin ensisijaisesti psykiatrina tehden psyykkisen voinnin arvioita ja hoitosuunnitelmia sekä tukikäyntejä. Erityisosaamiseni painottuu masentuneisuuden, ahdistuneisuuden kuten paniikkioireiden, pakko-oireiden, erilaisten pelko-oireiden, sosiaalisten tilanteiden pelon, uupumuksen ja stressitilanteiden hoitoon sekä psykoosioireisiin. Diagnostiikan lisäksi teen hoidon tarpeen arviointeja, lääkehoitojen ja psykoterapian tarpeen arviointeja sekä lausuntoja. Minulle on tärkeää pyrkiä ymmärtämään jokaisen ihmisen yksilöllistä tilannetta ja suositella siihen sopivaa hoitoa.

Specialities and special qualifications

  • Psychiatry

Areas of interest

  • Depression
  • Anxiety
  • Psychotherapy-related evaluations
  • General psychiatry
  • Fatigue and burnout

Language proficiency

  • Finnish, mother tongue
  • Swedish, occupational language
  • English, occupational language

Locations

Mehiläinen Kuopio
Kauppakatu 39 A
Open today
07:30 - 19:00
Phone, Booking010 414 0200Price 0,084 €/min
Phone, Switchboard010 414 0112Price 0,0835 €/call + 0,1669 €/min