Eltel halusi Mehiläiseen

Eltel Networks Oy:n henkilöstöpäällikkö Sari Saantola painottaa konsernin toiminnassa turvallisuuden ja terveyden asettamista etusijalle. Eltel rakentaa, ylläpitää ja kehittää valtakunnallisesti verkkoratkaisuja, jotka perustuvat sähkö-, tele- ja IT-tekniikoiden tehokkaaseen vuorovaikutukseen.

Eltel Networks Oy toimii Suomen lisäksi Pohjoismaissa, Baltian maissa, Puolassa, Saksassa ja Romaniassa tavoitteenaan markkinajohtajuus Euroopassa. Suomessa työntekijöitä on 1 350, joista lähes 95 prosenttia on miehiä. Yhtiön pääkonttorin seinällä olevan sähköisen kartan avulla voi seurata Eltelin yli 800 auton liikkumista eri puolilla Suomea.

- Meillä työsuhteet ovat pääsääntöisesti pitkiä. Henkilöstö arvostaa ulkotyön tarjoamaa itsenäisyyttä ja sitä, että työssä voi itse organisoida tekemisiään. Myös sesonkiluonteisuus houkuttelee: kesällä tehdään kovasti töitä ja talvella on mahdollisuus lomailla pitempään. Kotimaan lisäksi komennuksilla olevat työskentelevät projektiluontoisesti myös ulkomailla aina Filippiinejä ja Meksikoa myöten, henkilöstöpäällikkö Sari Saantola kertoo.

- Lähes kaikki Eltelissä työskentelevät ovat yleisnimikkeeltään verkostoasentajia. Heistä pääosan toimenkuvaan kuuluu työskenteleminen korkealla mastoissa tai pylväissä. Työn edellytyksenä ovat tiukat kuntoluokitukset, joita tehdään kolmen vuoden välein. Mastopätevyyden määrittelee työterveyslääkäri. Ratapuolella on omat pätevyysvaatimukset.

Mehiläisen valinta

Vuoden 2010 alusta Eltel Networks Oy siirtyi Mehiläisen Työterveyden yhteistyökumppaniksi.

- Mehiläisen valintaan vaikutti sen osoittama aito palveluhalukkuus. Mehiläinen ilmaisi selkeästi tahtovansa tehdä yhteistyötä kanssamme. Ja kun sitten tutustuimme valtakunnalliseen vastuulääkärikandidaattiin Veli-Matti Häggmaniin, tuntuma vahvistui.

- Työterveyshuollon ja yrityksen yhteistyötä pohdittaessa avainasemaan nousee kiistatta työterveyslääkäri tiimeineen. Elleivät he ole kiinnostuneita asiakkaan toimintamaailman haasteista, on turha odottaa hedelmällistä lopputulosta.

- Olemme laatineet Mieti riskit -nimisen julkaisun työmaiden käyttöön. Varsinkin aloituspalavereissa sitä käydään esimiesten johdolla tarkoin läpi. On mielenkiintoista havaita, että korkealla työskenteleville sattuu ani harvoin tapaturmia, koska riskit tiedostetaan. Maan päällä työskenteleville työtapaturmat ovat tutumpia.

- Meillä on lähes 60 toimipaikkaa ympäri maata ja liikkuvan työvoiman vuoksi luonnollisesti kaikki Mehiläisen yksiköt palvelevat meitä elteliläisiä. Lisäksi käytössä ovat myös Mehiläisen verkostokumppanit, pienemmillä paikkakunnilla. Mikäli Eltelin työntekijä ei ole verkostokumppanin vakituinen asiakas, vaan työskentelee alueella projektinomaisesti, palvelu ja hoidot onnistuvat maksusitoumusmenettelyn myötä. Valtakunnallisesti omalla työterveyslääkärillä on kuitenkin aina kokonaisvastuu.

- Olemme pystyneet vähentämään sairauspoissaoloja. Pitkien sairauslomien asemesta henkilöstölle on voitu tarjota kuntoutusta ja kevennettyä työtä. Sairauslomat eivät kuitenkaan sinänsä ole pahasta niiden ollessa hallinnassa ja kun niihin on olemassa tarkoitusperäinen syy, Sari Saantola sanoo.

Moniammatillista tiimityötä

Mehiläisen moniammatillinen tiimi huolehtii Eltel Networks Oy:n henkilöstön työhyvinvoinnista. Tiimiin kuuluvat työterveyslääkäri Veli-Matti Häggman, työterveyshoitaja Johanna Saksi sekä työfysioterapeutti Katja Simojoki. Apuna toimii työterveyspsykologi Riitta Päätalo. Toiminta on haastavaa, sillä asentajien keski-ikä on korkea ja he tekevät fyysisesti raskasta työtä. Esimerkiksi mastomiehet joutuvat kiipeämään korkealle ja heillä täytyy olla henkisesti hyvä kantti, jottei pelota vaikeissakaan ilmasto-olosuhteissa.

Mastomiesten ohella Eltelin henkilöstöön kuuluvat myös suurjännitelinjojen ja sähköverkkojen rakentajat sekä tele- ja sähkömittariasentajat. Tiimin asiakkaisiin kuuluvat myös junaratojen sähköistyksestä vastaavat ratapalvelumiehet. Heillä on omat terveydentilavaatimukset, jotka edellyttävät työterveyslääkäriltä ja -hoitajilta Trafin eli liikenneviraston hyväksyntää.

Suurjännitelinjojen rakentajat toimivat projektityössä ja siirtyvät työn mukana eri puolille maata. Asennustyötä tehdessään korkealla suurjännitepylväässä tai sähkötolpassa sähköasentaja joutuu toimimaan hankalissa asennoissa turvavöiden varassa. Tämä kuormittaa erityisesti selkää. Osa pylvästyötä tekevistä asentajista on vaarassa altistua kyllästysaineelle. Sähköalalla työskentelevien uhkana ovat luonnollisesti myös sähkötapaturmavaara sekä altistuminen sähkömagneettisille kentille, telepuolella mikroaalloille.

- Eltelissä ollaan tekemisissä monenlaisten altisteiden kanssa. Toimialan yritykset ovat kuitenkin aktiivisia ja tekevät yhteistyötä Työterveyslaitoksen kanssa. Tietoa altisteista on siis saatavilla, kertoo Veli-Matti Häggman

- Itselläni on myös insinööritausta. Olen kuullut, että Eltelin pääkonttorilla sanovat lähtevänsä sähköinsinöörillä käymään tullessaan työterveyslääkärinsä vastaanotolle, Veli-Matti Häggman hymyilee.

Asiantuntijat

Jouki Ratilainen
Työterveyshuollon erikoislääkäri
9.2
Pauliina Ihamäki
Palvelupäällikkö
Cathrine Baarman
Työterveyshoitaja
9.5
Iida Lepistö
Terveydenhoitaja
Katso muut asiantuntijat