Mitä tarkoittaa Mehiläisen vastuullisuusohjelman ”Toimialan uudistaja ja ketterä kehittäjä”?

Mehiläisen vastuullisuusohjelma rakentuu neljän teeman ympärille. Teemat kuvaavat sitä, minkä asioiden toteutumista Mehiläinen haluaa toiminnassaan erityisesti edistää. Kolmantena teemana esittelemme osa-alueen Toimialan uudistaja ja ketterä kehittäjä.

Mehiläisen arvoparit "kasvu ja kehitys" sekä "kumppanuus ja yrittäjyys" toimivat pohjana kaikelle toiminnallemme. Kasvamme vakaasti, luomme uutta työtä ja viemme suomalaista osaamista kansainvälisille markkinoille. Panostamme sosiaali- ja terveyspalveluiden innovaatioiden sekä uudenlaisten toimintamallien kehittämiseen ja luomme siten osaltamme sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuutta Suomessa ja maailmalla. Olemme yritysten ja julkisen sektorin vahva kumppani.

Mehiläisen eri toiminnoissa kehitetään vuosittain jatkuvasti uudenlaisia palveluita ja innovaatiota, ja viemme kehittämiämme uusia palvelumalleja maailmalle hyödyntämällä erityisesti rakentamaamme digitaalista palveluvalikoimaa. Edistämme globaalisti terveydenhuollon saavutettavuutta ja alan tulevaisuuden kehitystä tarjoamalla digitaalisia hoito- ja palvelupolkuja asiakkaidemme ja muiden terveydenhuollon tuottajien käyttöön Suomessa ja maailmalla. Olemme Suomen suurimpia yksityisiä työnantajia ja kasvulla luomme myös taloudellista vaurautta toimintaympäristöömme.

Mitä Mehiläisille tarkoittaa ”Toimialan uudistaja ja ketterä kehittäjä”?

Tärkeää Mehiläisessä

  1. Joustava, mukautuva ja kehittyvä palvelutuotanto. Mehiläinen on ollut merkittävä toimija koronapandemian hoidossa useassa toimintamaassa. Tuimme koronapandemian hoitoa ja taudin ehkäisyä ylläpitämällä laajaa testauskapasiteettia, osallistumalla rokottamiseen, kehittämällä uudenlaisia testauskeinoja sekä tuottamalla tutkimustietoa pandemian etenemisestä ja uusista varianteista. Kehitämme Chronic Care -hankkeessa uutta digitaaliseen hoitopolkuun pohjautuvaa hoitomuotoa tyypin 2 diabeteksen hoitoon. Hoitoa on pilotoitu Harjun Terveydessä hyvillä tuloksilla ja pilotti on laajentumassa toisiin julkisen terveydenhoidon sopimuksiin sekä työterveyteen. BeeHealthy jatkaa terveydenhoidon mullistamista maailmalla. Olemme solmineet muun muassa Hollannin johtavan perusterveydenhoidon toimija Arts en Zorgin kanssa sopimuksen, jossa kehitämme yhdessä täysin uuden digifyysisen toimintamallin hollannin markkinoille. Saksassa olemme itse uudistamassa markkinaa Melivan kautta ja luomme yleislääketieteen ja erikoisalojen yhdistäviä toimintamalleja maassa, jossa lääkärit ovat toimineet perinteisesti siiloissa.
  2. Vakiintuneet digitaaliset palvelut. Digitaaliset palvelut ovat vakiinnuttaneet roolinsa yhtenä Mehiläisen keskeisimmistä palvelukanavista. Ne tuottavat asiakkaille saavutettavan pääsyn terveydenhuollon palveluihin ja vahvistavat terveyspalveluiden maantieteellistä kattavuutta. Mehiläisen Digiklinikka otettiin viime vuoden aikana asiakkaiden käyttöön Harjun terveydessä, Virossa ja Ruotsissa. OmaMehiläinen-palveluun oli vuoden lopussa rekisteröitynyt 1,5 miljoonaa käyttäjää ja Digiklinikalla tehtiin käyntejä vuoden aikana yli miljoona. Digitaalisilla palveluilla on keskeinen rooli myös työterveyden laajan ja kasvavan asiakaskunnan palveluiden tuottamisessa. Tärkeää kehitystyötä tehdään lisäksi Mehiläisen ammattilaisten digitaalisten palveluiden kehittämisessä, mikä parantaa tasalaatuisuutta, työn tuottavuutta sekä ammattilaisten työtyytyväisyyttä ja asiakaspalvelua.
  3. Julkiset palvelut suunnannäyttäjänä. Uudenlaisilla toimintamalleilla ja digitaalisilla palveluilla osana Mehiläisen julkisia palveluita on saavutettu erinomaisia tuloksia muun muassa palveluiden saatavuuden sekä asiakastyytyväisyyden osalta. Mehiläisen kehittämä tiimityömalli, jossa asiakas saa oman tiimin hoitamaan asioitaan, on käytössä esimerkiksi Harjun terveydessä ja Ruoholahden terveysasemalla, missä hoitoon pääsy on aseman aloittamisesta saakka ollut kaupungin parasta. Sosiaalipalveluiden kehitystyötä yksilöllisemmän palvelun osalta on jatkettu eri asukasryhmille suunnattujen asumispalveluiden omilla nimillä ja palvelulinjoilla. Lisäksi palveluvalikoima on laajentunut julkisrahoitteisiin lasten ja nuorten terapiapalveluihin.
  4. Työtä ja vaurautta vakaalla kasvulla ja kannattavuudella. Mehiläisen perustehtävänä on luoda parempaa terveyttä ja hyvinvointia, joista hyötyvät paitsi asiakkaamme myös koko yhteiskunta. Palvelemalla asiakkaitamme parhaalla mahdollisella vaikuttavuudella tavoittelemme kannattavaa kasvua, mikä puolestaan tuottaa arvoa myös omistajillemme ja yhteiskuntaan. Mehiläisen omistajina ovat useat merkittävät suomalaiset ja kansainväliset instituutiosijoittajat. Mehiläinen on myös yksi Suomen merkittävimpiä työllistäjiä sekä työllistäjä Virossa, Ruotsissa ja Saksassa. Mehiläinen oli vuonna 2021 eniten Suomessa työpaikkoja lisännyt yritys ja työllistämme nyt yli 32 000 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista. Vuonna 2022 olemme luoneet jo reilut 4 000 uutta työpaikkaa ja olemme rekrytoineet lähes 7 000 uutta ammattilaista.
  5. Avoin veropolitiikka ja verojalanjälki. Mehiläisen verokansalaisuutta ohjaa yhtiön veropolitiikka, joka perustuu yhtiön strategiaan ja arvoihin. Mehiläisen tavoitteena on olla hyvä veronmaksaja ja alan suunnannäyttäjä avoimen veropolitiikan edistäjänä. Veropolitiikka on julkaistu myös Mehiläisen verkkosivuilla. Vuosittain julkaistava verojalanjälki kuvaa puolestaan Mehiläisen merkitystä ympäröivälle yhteiskunnalle verojen ja veronluonteisten maksujen maksajana ja tilittäjänä. Mehiläisen vuoden 2021 verojalanjälki oli 301,6 miljoonaa euroa.

Mehiläisen vastuullisuusohjelma koostuu neljästä liiketoiminnan kannalta kriittisestä osa-alueesta:

  • laatu ja asiakastyytyväisyys
  • toimialan uudistaminen ja taloudellinen vastuu
  • henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työnantajuus
  • kestävästi kehittyvä toiminta

Toiminnan kaikkia osa-alueita seurataan useilla mittareilla, joiden kehitystä raportoidaan osana vastuullisuusraporttia.

Tutustu vastuullisuusraporttiin