Yksityislääkäritoiminnan aloittaminen

Ammatinharjoittajana voi toimia lääketieteen lisensiaatti, jolle Valvira  on myöntänyt oikeuden harjoittaa itsenäisesti lääkärin ammattia. Lääkäri voi toimia Mehiläisessä perinteisesti itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yhtiön kautta. Sopimus vastaanottotoiminnan harjoittamisesta tehdään kirjallisesti.

Perustamisilmoitus

Ammatinharjoittajatoiminnan aloittaminen edellyttää perustamisilmoituksen tekemistä Verohallinnon  ja Patentti- ja rekisterihallituksen  (PRH) yhteiseen tietojärjestelmään, Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään  (YTJ). Ilmoituksen perusteella ammatinharjoittaja merkitään ennakonperintärekisteriin ja hänelle lähetetään henkilökohtainen Y-tunnus. Ohjeet ja lomakkeet löytyvät Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän sivuilta .

Ilmoitus Aluehallintovirastoon

Lääkärin ja muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden tulee tehdä Aluehallintovirastolle  kirjallinen ilmoitus ammatin harjoittamisesta itsenäisesti ennen sen aloittamista. Ilmoitus tehdään  sille Aluehallintovirastolle, jonka alueella palveluja pääasiallisesti annetaan.

Mikäli vastaanottotoimintaa harjoitetaan yhtiön kautta, tulee kyseisellä yhtiöllä olla Aluehallintoviraston lupa terveyspalvelujen tuottamiseen. Lupa haetaan sen alueen Aluehallintovirastosta, jonka alueella palveluja pääasiallisesti annetaan.

Potilasvakuutus

Suomen Lääkäriliitto  on ottanut jäseniään varten potilasvakuutuksen sekä ammattihenkilön vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen. Vakuutukset ovat voimassa heti kun ammatinharjoittajatoiminta aloitetaan.

Jos lääkäri harjoittaa toimintaansa yhtiön kautta, myös potilasvakuutuksen on oltava yhtiön nimissä. Lääkäriliiton nimissä otettu potilasvakuutus ei kata jäsenten yhtiömuotoista toimintaa vaan lääkäri tarvitsee yhtiöllensä potilasvakuutuksen siitä päivästä alkaen, kun toiminta aloitetaan. Potilasvakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt.

YEL-eläkevakuutus

Yrittäjien eläkelain (YEL) mukainen vakuutus on Suomessa pakollinen, kun yrittäjä täyttää eläkelain piiriin kuulumisen edellytykset. Yrittäjäksi katsotaan henkilö, joka toimessaan ei ole työ- tai virkasuhteessa. Muut edellytykset lain piiriin kuulumiselle ovat:
Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus on pakollinen, mikäli täytät nämä ehdot (2021):

  • Olet 18-67-vuotias (vakuuttamisvelvollisuus alkaa 18 vuoden iän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta ja jatkuu sen kuukauden loppuun, jolloin yrittäjä täyttää 68 vuotta)
  • Työskentelet yrityksessäsi ja toimintasi on yhtäjaksoisesti kestänyt vähintään 4 kuukautta
  • Työtulosi ylittää vuodessa YELin alarajan eli 8063,57 euroa (2021).

Myös sivutoimisella yrittäjällä on oltava YEL-vakuutus, jos vakuuttamisen edellytykset muutoin täyttyvät. YEL-vakuutus on lakisääteinen, eikä sitä voi korvata vapaaehtoisilla eläkevakuutuksilla.

Vakuutus pitää ottaa eläkevakuutusyhtiöstä tai alan yrittäjäeläkkeitä hoitavasta eläkekassasta kuuden kuukauden kuluessa yritystoiminnan alkamisesta. Yrittäjän kaikki YEL-toiminta vakuutetaan yhdellä eläkevakuutuksella. Työeläkevakuutusyhtiöiden ja eläkekassojen yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.tyoelake.fi.

Työtulon tulee vastata yrittäjän työpanoksen taloudellista arvoa. Työtulona voidaan käyttää alalle ominaista keskimääräistä ansiota tai yrittäjän itsensä ilmoittamaa työtuloa. YEL-työtulo kannattaa pitää todellista työpanosta vastaavana, sillä se vaikuttaa laajasti yrittäjän sosiaaliturvaan. Jos YEL-työtulosi jää alle vähimmäisrajan, voi ottaa vapaaehtoisen YEL-vakuutuksen. Myös työeläkelakien mukaisella vanhuuseläkkeellä olevan yrittäjän YEL-vakuuttaminen on vapaaehtoista

Vuonna 2021 lukema on iästäsi riippuen 24,10-25,60 prosenttia YEL-työtulosta. YEL-työtulonsa yrittäjä määrittelee itse. Ensimmäistä kertaa yrittäjäksi ryhtyvä saa YEL-maksusta 22 % alennuksen neljän vuoden ajan. Maksun voi maksaa myös useammassa kuin yhdessä erässä. Vakuutusmaksu on kokonaan verovähennyskelpoinen. Vahvistetun YEL-työtulon laskemisesta kannattaa tiedustella lisää joko vakuutusyhtiöistä tai Eläketurvakeskuksesta  (Yrittäjän YEL-neuvonta p. 029 411 2804).

Verotus

Ammatinharjoittaja merkitään ennakonperintärekisteriin Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän perustamisilmoituslomakkeella Y3. Ennakkoperintärekisteriin ilmoittautumisesta on omat ohjeensa lomakkeen täyttöohjeessa (ks. ylempää kohta Perustamisilmoitus).

Itsenäinen ammatinharjoittajalääkäri on arvonlisäverolain nojalla vapautettu arvonlisäverovelvollisuudesta.

Ammatinharjoittajaksi Mehiläiseen?

Teemme ammatinharjoittajatoimintasi aloittamisesta vaivatonta. Saat tukea ja apua toiminnan aloitusvaiheesta lähtien. Täältä löydät lääkärikeskusten rekrytoinnin yhteystiedot.