Mitä tarkoittaa Mehiläisen vastuullisuusohjelman ”Haluttu ja merkityksellinen työpaikka”?

Tunnetko Mehiläisen vastuullisuusohjelman neljä osa-aluetta? Tässä kerromme teemasta ”Halutusta ja merkityksellisestä työpaikasta”, joka kiteytyy esimerkiksi näin:

Mehiläisen ammattilaiset ovat onnistumisemme edellytys. Panostamme työntekijöiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin sekä mahdollisuuksiin kehittyä ja loistaa työssään. Tarjoamme monipuolisia urapolkuja ja yrityskulttuurimme kannustaa onnistumaan. Meillä Mehiläisessä on elämä tehtävänä.

Mehiläisen tavoitteena on olla alansa halutuin työpaikka sote-alan ammattilaisille. Haluamme, että Mehiläiset viihtyvä työssä ja ovat työhönsä sitoutuneita. Tässä onnistuakseen tulee Mehiläisen olla osaltaan sitoutunut ja henkilöstöönsä panostava työnantaja ja -yhteisö. Tämän tavoitteen eteen olemme tehneet ja tulemme tekemään lukuisia toimenpiteitä. Työtä tehdään laajasti Mehiläisen työnantajamielikuvan ja työntekijäkokemuksen tiimoilta muun muassa Elämä tehtävänä -teeman alla.

Tehty työ näkyy henkilöstötutkimuksessa, jossa viimeisimmässä tutkimuksessa vastausaktiivisuus kasvoi ja johtamisen laatua kuvaava indeksi sekä kokonaistyytyväisyyttä mittaava kokonaisindeksi kehittyivät positiivisesti.

Mitä Mehiläisille tarkoittaa ”Haluttu ja merkityksellinen työpaikka”?

Tärkeää Mehiläisessä

  1. Työnantajan arvolupaus ohjaa toimintaamme työnantajana. Toimimalla parhaana työpaikkana nykyisille työntekijöillemme, voimme olla paras ja halutuin paikka myös uusille mehiläisille. Mehiläisessä jokaiselle ammattilaiselle halutaan tarjota merkityksellinen työ, jota tehdään asiakaskokemus ja laatu edellä. Mehiläisessä saa työskennellä kestävässä ja kehittyvässä organisaatiossa, jossa on tilaa myös jokaisen omalle kehittymiselle ja kehitysideoille.
  2. Ymmärrys ammattilaisista ja tiedolla johtaminen on paremman työntekijäkokemuksen avain. Mehiläisellä on kehitetty henkilöstöraportointia ja -analytiikkaa systemaattisesti jo vuosia. Tiedolla johtaminen, hyvän johtamisen mallintaminen sekä poikkeamiin reagointi tiedon avulla ovat Mehiläisessä arkipäivää. Käytössämme on useita tutkimuksia, joiden avulla kehitymme työnantajana ja työyhteisönä entisestään. Viime kesänä teetimme esimerkiksi ensimmäistä kertaa oman yhdenvertaisuuskyselyn, johon vastasi yli 1 000 mehiläistä, ja sen pohjalta päivitettiin konsernin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Laajan henkilöstökyselyn lisäksi Henkilöstöpulssi-mittaus toteutetaan joka kuukausi.
  3. Onnistunut johtaminen ja esihenkilötyö. Henkilöstötutkimuksen perusteella esihenkilötyö on työntekijäkokemuksen ja -tyytyväisyyden keskeinen edellytys. Hyvä lähijohtaminen mahdollistaa keskeisesti myös laadun ja asiakaskokemuksen kehittämisen. Tähän tähtäämme tinkimättömällä työllä esihenkilöiden toimesta joka päivä. Panostamme johtamiseen myös koulutuksissa: kaikkia Mehiläisen esihenkilöitä ja johtajia valmennetaan ja kehitetään työssään ja he saavat palautetta omasta onnistumisestaan. Mehiläisellä on käytössä neljä eri tasoista johtamisvalmennusta, joista laajimman, Mehiläinen Executive Education -koulutusohjelman, on suorittanut noin 700 esihenkilöä.
  4. Agendalla ovat vahvasti perehdytysten ja rekrytointien kehittäminen ja kehittämistyötä tehdään yhdessä ammattilaisten kanssa. Viime vuonna keskeisinä kehittämisalueina olivat eri ammattiryhmille ja oppijaprofiileille sopivat verkko- oppimiskokonaisuudet, yrityskulttuurin ja johtamisen erityinen huomio muutosjohtamisessa sekä uuden HR-järjestelmä Workdayn käyttöönotto.
  5. Haluamme olla jatkuvan oppimisen ja kehittymisen työpaikka. Vuonna 2021 Mehiläisessä oli koulutuspäiviä 10 935. Mehiläisen oma koulutustarjonta on kerätty Workday-ympäristöön ja kattaa yli 500 kurssia perehtymisestä henkilökunnan täydennyskoulutukseen. Mehiläinen toimii myös kouluttajana: koulutamme erikoistuvia lääkäreitä yleislääketieteeseen, työterveyshuoltoon sekä useilla somaattisilla erikoisaloilla. Nuorten lääkäreiden yhdistyksen vuosittain suorittamassa koulutuspaikkatutkimuksessa Mehiläisen terveyskeskukset saivat viiden tähden arvion koulutuspaikkana.
  6. Mehiläisten käytössä laajat ja laadukkaat työterveyspalvelut. Työterveyshuollon sopimus sisältää lakisääteisen toiminnan lisäksi sairaanhoidon, erikoislääkärikonsultaatiot, digitaaliset palvelut ja kattavan mielen hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden. Työterveyshuollon palvelut ovat kaikkien työsuhteessa olevien mehiläisten käytettävissä.

Mehiläisen vastuullisuusohjelma koostuu neljästä liiketoiminnan kannalta kriittisestä osa-alueesta:

  • laatu ja asiakastyytyväisyys
  • toimialan uudistaminen ja taloudellinen vastuu
  • henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työnantajuus
  • kestävästi kehittyvä toiminta

Toiminnan kaikkia osa-alueita seurataan useilla mittareilla, joiden kehitystä raportoidaan osana vastuullisuusraporttia.

Tutustu vastuullisuusraporttiin