Asiakasraati

Mehiläinen kehittää palvelujaan ja asiakaskokemusta tiiviissä yhteistyössä asiakkaidensa kanssa. Yksi tärkeimmistä keinoistamme kerätä asiakkaiden palautetta ja näkemyksiä on Mehiläisen Asiakasraati-verkkopaneeli. Avasimme raadin syksyllä 2015, ja siitä muodostuikin nopeasti suosittu vaikuttamiskanava.

Miten Asiakasraati toimii?

Kutsumme Asiakasraatiin satunnaisotannalla Mehiläisen asiakasrekisteristä valittuja asiakkaitamme. Asiakasraati on auki keväisin ja syksyisin 3-4 kuukautta kerrallaan, ja raadin jäsenenä voi halutessaan jatkaa myös seuraavalle kaudelle.

Asiakkaidemme mielipiteillä on aidosti vaikutusta toimintaamme. Paneelikyselyissä asiakkaat ovat kertoneet näkemyksensä muun muassa uusista terveyspalvelukonsepteista ja OmaMehiläinen-palvelusta sekä tehneet aloitteita palvelujen kehittämiseksi. Hyödynnämme Asiakasraati-verkkopaneelista saatuja tuloksia tehokkaasti Mehiläisen palvelukehityksen kaikissa vaiheissa.

Mehiläisen Asiakasraatiin osallistuu vuosittain tuhansia ihmisiä. Asiakasraadissa oli vuonna 2017 mukana lähes 10 000 asiakasta, joilta saimme yli 66 000 vastausta terveyspalveluiden, asioinnin ja viestinnän kehittämistä koskeviin kyselyihin. Tyytyväisyyskyselyiden perusteella raatilaiset ovat olleet hyvin tyytyväisiä raadin toimintaan sekä mahdollisuuteen olla mukana kehittämässä Mehiläisen toimintaa. Kaikki Asiakasraadissa annetut vastaukset ovat luottamuksellisia. Tulokset raportoidaan tilastollisina taulukoina ja graafisina esityksinä, joista kenenkään henkilökohtaiset vastaukset tai henkilöllisyys eivät selviä.

Asiakas on kaiken kehitystyömme ytimessä. Kun saat kutsun Asiakasraatiin, liity mukaan ja vaikuta!