Jotta iän tuomat vaikutukset näköön, kuuloon tai muuhun terveydentilaan eivät pääsisi aiheuttamaan riskejä liikenteessä, ajokortin haltijoiden terveydentilaa valvotaan ikäkausitarkastuksilla. Mehiläisessä ajokortin uusimiseen tarvittavan lääkärintodistuksen hankkiminen on varsin vaivatonta.

Auton ajo-oikeus on voimassa vain siihen saakka, kunnes ajokortin haltija täyttää 70 vuotta. Jos lääkärintodistus osoittaa, että mitään estettä ajamiselle ei ole, poliisi uusii ajo-oikeuden enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

- Ajo-oikeuden uusiminen on prosessina varsin helppo. Ajoneuvohallintokeskus lähettää asiasta muistutuksen noin kolme kuukautta ennen syntymäpäivää. Lääkärintodistus terveydentilasta on toimitettava poliisille kahden kuukauden kuluessa syntymäpäivästä. Mehiläisessä lääkärintodistuksen hankkiminen onnistuu nopeasti. Ajokorttitarkastukset ovat päivittäistä toimintaa ja lääkärin vastaanotolle pääsee ilman jonotusta yleensä viimeistään seuraavana päivänä, toteaa vastaava lääkäri Jukka Aalto Forumin Mehiläisestä.

Yleislääkärin kirjoittama ajokorttitodistus vaatii useimmiten enintään 20 minuutin vastaanottokäynnin.

- Vastaanottokäynnin jälkeen asiakkaan ei enää tarvitse huolehtia asiasta. Mehiläinen toimittaa lääkärintodistuksen asiakkaan puolesta suoraan poliisille, kertoo Aalto.

Yleis- ja erikoislääkärin todistukset tarpeen mukaan

Tärkeä asia tarkastuksessa on näöntarkkuuden tutkiminen. Perinteinen näkötaulu on edelleen kelpo väline näön tarkkuuden selvittämiseksi. Lisäksi lääkäri tarkistaa näkökentän laajuuden.

- Lisäksi ajokorttitarkastukseen kuuluu normaalin perusterveydentilan selvittäminen, mm. verenpaineen mittaaminen ja nivelten liikkuvuuden tarkistaminen, kertoo Aalto.

Ennen ajokorttitarkastukseen tulemista on tärkeää täyttää Ajoneuvohallintokeskuksen lähettämä esitietolomake. Siitä lääkäri voi päätellä asioita - vaikkapa epilepsiataipumuksen - jotka eivät välttämättä tule ilmi vastaanottotilanteessa, mutta jotka voivat vaikuttaa ajokykyyn.

Myös joihinkin ortopedisiin tai neurologisiin sairauksiin saattaa liittyä ajokykyä rajoittavia tekijöitä, joita voidaan kuitenkin kompensoida auton apuvälinein, esimerkiksi automaattivaihteistolla. Tällaisten tapausten selvittämiseksi tarvitaan aina erikoislääkärin ja katsastusviranomaisen lausunto ja yleensä myös ajonäyte.

- Jos potilaalla on tiedossa sairauksia, jotka saattavat vaikuttaa ajokykyyn, hänen kannattaa hakeutua Mehiläisessä suoraan oman hoitavan lääkärin vastaanotolle tai ottaa mukaan sairaskertomukset. Aina tilanteen niin vaatiessa asiakas saa Mehiläisessä erikoislääkärin lausunnon ajokorttitodistusta varten ilman, että hänen tarvitsee hakeutua erikseen minnekään muualle, muistuttaa Aalto.

Lisätietoja ajokorttitodistuksen hinnasta saat asiakaspalvelustamme.