Työhyvinvoinnin haasteet ovat keskustelupalstoilta tutut ikääntyminen, työkyvyttömyysriskit, tuottavuuden parantaminen, eläkeiän nosto, henkilöstön vaihtuvuus, nuoren ikäluokan erilainen asennoituminen työhön, tuki- ja liikuntaelinsairaudet, kasvaneet mielenterveysongelmat sekä terveydenhuollon kustannusten kasvu.

Keskustelua asiakasyritys- ja yksilötasolta seuranneena on ajankohtaista kysyä ovatko ratkaisut löydettävissä perinteisillä menetelmillä vai tarvitaanko uusia tapoja kohdata haasteet.

Perinteiset menetelmät ovat keskittyneet koulutukseen, johtamisen kehittämiseen, erilaisiin seurantajärjestelmiin, henkilöstökartoituksiin, tuettuihin projekteihin, teknologisiin ratkaisuihin ja lääkkeiden kehitystyöhön. Sinänsä toimivat ratkaisut voivat osaltaan ratkaista tulevaisuuden haasteita, mutta ne voivat olla samalla pitkän aikavälin ratkaisun este. Ne ovat kääntäneet katseet pois yksilönvastuusta ja jokaisen mahdollisuudesta vaikuttaa kaikkiin edellä mainittuihin haasteisiin. Muutokset tapahtuvat lopulta meissä itsessämme, vaikka niitä johdetaankin johtoryhmätasolta.   

Toinen perinteisten menetelmien ongelma on se, että haasteita yritetään ratkaista monistamalla. Kokemukseni mukaan yhdenkään yrityksen tai ihmisen tarpeet eivät ole täysin samanlaiset ja aina muutokset tarvitsevat jonkinlaista räätälöintiä. Räätälöinti vaatii asiantuntijuutta ja moniammatillista yhteistyötä. Liian yksinkertaistettu malli on todellisen muutoksen ja osaamisen kasvun este. On välttämätöntä etsiä ratkaisuja myös oman mukavuusalueen ulkopuolelta.

Mukavuusalueen ulkopuolella edellytetään uusiutumista, riskinottokykyä ja valmiutta epäonnistua ja ottaa opikseen. Työhyvinvoinnin edistäminen edellyttää avoimuutta, rohkaisua ja valmiutta räätälöityihin ratkaisuihin. Tuloksien eli vaikuttavuuden seurantaan täytyy olla myös halua, muuten toimenpiteet jäävät irrallisiksi. Lisäksi toimenpiteitä tulee hioa omalle organisaatiolle tai itselle parhaimmiksi ja on muistettava kokonaisuuden hallitseminen yksittäisten temppujen sijaan. Harvemmin valmiita ratkaisuja saa ns. kaupan hyllyltä. Työhyvinvointi on pitkäjänteistä kehittämistä ja toteuttamista. Parhaisiin tuloksiin päästään ilolla ja kannustaen.

Jaa