Ajanvarauksen saavutettavuusseloste

Mehiläinen Oy pyrkii takaamaan verkkosivustojensa saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019  mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee ajanvaraus.mehilainen.fi verkkosivustoa.

Saavutettavuuden tila

Mehilainen.fi täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset osittain. Työ saavutettavuuden parantamiseksi on tällä hetkellä vielä kesken. Tämä seloste tullaan päivittämään kun työ edistyy.

Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019  noudattamatta jättäminen.

(WCAG 2.2.1) Ajanvarausistunnon umpeutumisesta ei kerrota käyttäjälle etukäteen ennen session umpeutumista.

(WCAG 1.4.3) Tekstin ja taustan välisessä kontrastissa on puutteita (esim. footerin linkit ja tekstit, vihreät linkit ja tekstit)

(WCAG 1.4.3) Etusivun hakuelementti on esitetty kuvan päällä.

(WCAG 1.4.11) Käyttöliittymäkomponenttien ja graafisten elementtien kontrasteissa on puutteita (esim. hakuelementtien lomakekentät, painikkeet ja valintaruutu sekä harmaat painikkeet).

(WCAG 1.4.4) Osassa kuvista ja kuvakkeista on skaalautumisongelmia, jos tekstiä suurennetaan 200 %.

(WCAG 1.4.10) Osassa visuaalisista elementeistä skaalautumisongelmia pienelle näytölle (320 CSS pistettä leveä ja 256 CSS pistettä korkea, joka vastaa 400 % zoomia 1280 x 1024 pisteen näytöllä).

(WCAG 1.4.12) Osa sisällöstä ei mukaudu tekstin välistyksiä muokattaessa.

(WCAG 1.4.1, 3.2.4. 2.4.4) Linkit eivät paikoitellen erotu leipätekstistä riittävän hyvin, linkeissä on käytetty erilaisia tyylejä ja puhelinnumeroita ei ole aina esitetty linkkeinä. Linkkitekstit eivät ole paikoitellen kuvaavia.

(WCAG 1.4.1, 4.1.2) Muutamissa elementeissä väriä on käytetty ainoana vihjeenä ilmaisemaan elementin tilaa (esim. kalenterielementissä vapaita aikoja sisältävät päivät ja valittu päivä ja työterveyden maksuehdot).

(WCAG 2.4.7) Kaikilla elementeillä ei ole näkyvää näppäimistön kohdistusindikaattoria ja käyttäjä ei näe näppäimistöllä navigoidessaan missä kohdistus etenee.

(WCAG 1.3.1) Otsikkotasojen käytössä on puutteita. Joidenkin otsikkotasojen yli on hypätty, kaikkia otsikkoja ei ole merkitty ohjelmallisesti otsikoiksi ja joitakin otsikkotasoja käytetty virheellisesti.

(WCAG 1.1.1, 2.4.2) Eri sivujen Title-elementit, eli otsikot ovat yhtenäisiä, mikä tekee sivujen tunnistamisesta hankalaa.

(WCAG 1.3.1, 4.1.2) Välilehtien toteutuksessa on puutteita, minkä vuoksi ne eivät näyttäydy välilehtinä ruudunlukijakäyttäjille (esim. Yläpalkin välilehdet, Päivämäärälistauksen välilehdet ja Ajanvaraus-widgetin välilehdet).

(WCAG 1.3.1, 4.1.2) Aktiiviset elementit on korostettu visuaalisesti, mutta niitä ei ole merkitty ohjelmallisesti.

(WCAG 1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, 2.4.1, 2.4.4, 4.1.2) Kalenterielementin käyttö on erittäin haastavaa ruudunlukijalla.

(WCAG 1.4.13, 2.1.1) Kaikki sisältö ei ole saavutettavissa ruudunlukijaa ja näppäimistöä käyttäen (esim. asiantuntijadialogin puhekuplamaisia lisätietoja ei saa luettua ruudunlukijalla tai avattua näppäimistöllä. Niitä ei myöskään saa suljettua

Esc-näppäimellä).

(WCAG 1.1.1, 2.4.5) Logolinkeillä ei ole käytetty alt-tekstiä ja pääsyä palvelun etusivulle ei ole mahdollistettu. Visuaalisesta logosta tai yläpalkista ei käy ilmi, että palvelu on Mehiläisen ajanvarauspalvelu.

(WCAG 1.1.1, 2.4.4, 2.5.3) Joiltain kuvakkeilta puuttuu tekstivastine kokonaan (esim. dialogien x-painike ja i-kuvaketta, jota ei myöskään saa esille ruudunlukijaa tai näppäimistöä käyttäen.

(WCAG 1.1.1, 1.3.1, 1.4.3, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.6, 3.1.1) PDF-dokumenteissa on ruudunlukijakäyttöä haittaavia muotoilupuutteita (esim. tekstikappaletyylien ja otsikkotasojen käyttö, dokumentin kielen määrittely ja kohdistusjärjestyksen määrittely).

(WCAG 2.1.1, 2.4.3) Dialogien saavutettavuudessa on joitakin haasteita (esim. dialogin sulkemisen jälkeen kohdistus alla olevalla sivulla ei ole

aina loogisessa paikassa).

(WCAG 1.1.1, 1.3.1, 2.1.1, 3.2.4, 4.1.2) Hakuelementin toteutuksessa on useita puutteita (esim. pudotusvalikoiden toiminnan yhdenmukaisuus, lomakekenttien nimilaput sekä elementtien tyypin, tilan ja tehdyn valinnan määrittely ohjelmallisesti).

(WCAG 2.4.3) Avattavien lisätietojen toimintalogiikassa ja kohdistuksessa puutteita ja ruudunlukija lukee myös piilotetut tekstit.

(WCAG 2.4.1) Palvelusta puuttuu hyppylinkki suoraan sisältöön ja otsikkotasojen merkinnässä on puutteita, jotka hidastavat näppäimistö- ja ruudunlukijakäyttöä.

(WCAG 1.1.1, 1.3.1, 2.4.6, 3.3.2) Valintoja ei ole yhdistetty ohjelmallisesti toisiinsa ja kysymystä ei ole yhdistetty valintaruutuihin (esim. Vahvista varaus -sivulla).

(WCAG 3.2.2) Joidenkin pakollisten kenttien selite puuttuu.

(WCAG 3.3.1, 3.3.3, 4.1.3) Virheilmoitusten esittäminen ruudunlukijalle ilman kohdistuksen siirtämistä ja virheilmoitusten selkeytys.

(WCAG 1.3.1, 3.3.1) Passiivisten jatkamispainikkeiden käyttäminen palautteena puutteellisista tiedoista.

(WCAG 3.2.3) Navigaatioelementtien järjestys muuttuu eri kokoisilla näytöillä ja zoomatessa.

(WCAG 1.3.5) Henkilötietokenttien tarkoitus on määritelty, mutta kentät eivät tue

automaattista täydennystä.

(WCAG 4.1.2, 4.1.3) Työterveyden haitarielementeissä ruudunlukijakäyttäjälle ei tarjota tietoa elementin tyypistä ja tilasta.

(WCAG 1.1.1, 1.3.1, 1.3.5, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 4.1.2, 4.1.3) Työterveyden kirjautumisessa puutteita (esim. nimilappujen yhdistäminen kenttiin, virheellisten kenttien merkitseminen ja liittäminen kenttään ohjelmallisesti, virheilmoitusten selkeytys).

(WCAG 3.1.2) Kielilinkkien kieltä ei ole määritelty, joten ne luetaan aina nykyisen

sivun kielen mukaisesti.

(WCAG 1.3.1, 2.4.1) Kaikkia sivun alueita ei ole merkattu ohjelmallisesti mikä voi hankaloittaa ruudunlukijakäyttäjiä hahmottamaan sivujen rakenteen ja elementtien tarkoitusta.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Laadintatapa:Tosiasiallinen kolmannen osapuolen suorittama arviointi siitä, täyttääkö verkkosivusto tai mobiilisovellus direktiivin (EU) 2016/2102 vaatimukset.

Selostetta tarkistettiin viimeksi 23.9.2020.

Palaute ja yhteystiedot

Voit jättää palautetta saavutettavuusvaatimuksiin liittyen tai pyytää direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jätettyjä tietoja ja sisältöä palautelomakkeen kautta.

Saavutettavuuteen ja sen kehitykseen liittyvien pyyntöjen käsittelystä vastaa Mehiläisen laatutiimi.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö:
saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
verkkolomake
vaihde 0295 016 000